Cover image

Digitalt årsmøte 10.06.2020

Publisert 01.06.2020
På grunn av koronasituasjonen som har rammet landet, måtte vi utsette det planlagte årsmøtet som opprinnelig skulle vært den 26. mars.
Nytt, digitalt årsmøte ble avholdt 10.juni 2020. Styresammensetning etter årsmøte, se under punkt: Om oss / Styret
 
W:
H: