Cover image

Ny kamp for terapibassenget

Publisert 01.11.2017

NHF Bergen har fått beskjed om at det i  budsjettet for 2018 er foreslått å kutte tilbudet i Terapibassenget på Haukeland Sykehus. Sykehuset garanterer tilbudet ut 2017 mens det fra 2018 er mer usikkert. Bassenget benyttes av flere diagnosegrupper bl.a muskelsyke, revmatikere og polioskadde. 2. november ble Ingeleiv Haugen fotografert og intervjuet av BT i bassenget for å fronte saken der.

Terapibassenget er på 7,0×12,5 meter og har en temperatur på minimum 34 grader. I tillegg finnes det et boblebad i anlegget. ​Bassengtilbudet gis til inneliggende og polikliniske pasienter i form av trening, individuelt og i grupper. Det er for eksempel mulig å delta i egentreningsgrupper, der brukere betaler en avgift som per i dag er på kr. 50,- per gang. I disse gruppene er det ingen instruksjon, men ansatte i bassenget kan bidra med råd og veiledning om en trenger det. Fysioterapeutene som er ansatt i bassenget er faglig ansvarlige for tilbudet. Bassenget blir i hovedsak benyttet av pasienter med kronisk revmatologisk- eller nevrologisk sykdom. I tillegg kommer pasienter fra avdelingen for ortopedisk rehabilitering, Barneklinikken og medisinske avdelinger når dette er aktuelt. Pasienter med andre uspesifikke muskel- og skjelettplager, langvarige smertetilstander og rygglidelser kan også benytte bassenget. https://helse-bergen.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/fysioterapiavdelinga/terapibassenget

W:
H: