Cover image

Plan for universel utforming

Publisert 15.11.2019
Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling i samarbeid med Kommunalt råd for funksjonshemmede inviterer til åpent innspillsmøte tirsdag 19.nov. kl. 18.00-20.00 på Scandic Ørnen Hotel i Lars Hilles gate 18.

November 2019: Byrådet har vedtatt å starte opp arbeidet med en plan for universell utforming for Bergen. Gjennom universell utforming skal samfunnet utformes slik at så mange som mulig kan delta uavhengig av funksjonsevne, alder eller behov. Universelt utformede løsninger skal kunne brukes av alle, slik at spesialløsninger unngås ved utvikling av produkter, kommunikasjon/IKT, tjenester, dokumenter, bygg, infrastruktur med mer.
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/byradsavd-for-byutvikling/

W:
H: