Cover image

DNT tilrettelagt

https://www.bergenoghordalandturlag.no/tilpasset-aktivitet/
Bergen og Hordaland Turlag tilrettelegger aktiviteter for personer med en fysisk funksjonsnedsettelse, og for deg med en utviklingshemning.
 
Lurer du på hvilke DNT-hytter som er tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelser? En del av de er delvis tilrettelagt i mer eller mindre grad, sjekk deltajene på nettsiden.
W:
H: