Cover image

NSB

https://www.nsb.no/nedsatt-funksjonsevne
Krever din togreise spesielle behov, er det viktig at du bestiller billetten gjennom NSB Kundeservice på telefon 815 00 888 eller hos en kundebehandler på stasjonen. Tjenester som rullestolplass og gratis plass for førerhund kan i dag ikke bestilles på nettet, men funksjonshemmede får likevel tilbud om de ulike rabattene. For rullestolbrukere som ønsker å reise med NSB Sove, har vi en bredere kupé. Denne kupeen må bestilles ved å ringe NSB Kundesenter på tlf. 815 00 888.

Plassen for rullestoler tilfredsstiller internasjonale mål og er på 700 x 1200 millimeter. Rullestolen må ikke veie mer enn 250 – 350 kilo inklusive bruker. Dersom disse målkravene tilfredsstilles, kan rullestolen sikres under transport, og brukeren får tilgang til handikaptoalett, ramper og heiser der det er tilstede. Rullestolheisenes begrensning varierer fra togtype til togtype. Dersom vekten på passasjer og rullestol totalt overstiger disse begrensningene, vil ikke heisen løfte. Hjelpemidler som skinner har en tålegrense på 250 kilo og ramper på stasjonen har en grense på 300 kilo. Motoriserte rullestoler må dessuten være typegodkjent som rullestoler av Statens refusjonsordning for hjelpemidler.

W:
H: