Cover image

Inkluderende design IKT

http://www.itfunk.org/
Universell utforming eller inkluderende design, også kalt design for alle, kan kort forklares som design av produkter og tjenester som kan brukes av så mange som mulig i en stor variasjon av brukssituasjoner.

På denne siden finner du nyttig informasjon om inkluderende design og universell utforming, med fokus på IKT-baserte produkter og løsninger.

Universell utforming tilsier at man arbeider mot gode løsninger med bred, funksjonell basis, samtidig som de skal tilfredsstille krav til sikkerhet, bærekraft, design etc. Målgruppen er mennesker i ulike aldere, størrelser og med ulike ferdigheter. Innholdet og tankegangen i universell utforming (universal design) ble første gang tatt i bruk på bred basis ved innføring av ADA-loven (Americans with Disabilities Act) i USA i 1990.

W:
H: