Cover image

Reisekjeden

www.reisekjeden.no/ 
er en veiledning for alle som er interessert i universell utforming på transportområdet. 
Veiledningen er et prosjekt som er finansiert av Samferdselsdepartementet og utført av Standard Norge. Målgrupper for veiledningen er ansvarlige for offentlige anskaffelser på alle administrative nivåer, både de som skal utarbeide utlysninger og gjennomføre forhandlinger om leveranser på transportområdet, og de som skal stille konkrete kravspesifikasjoner; videre produsenter, designere og leverandører av varer og tjenester som er relevante for reisekjeden; organisasjoner av personer med nedsatt funksjonsevne og alle andre som har interesse for området universell utforming og offentlig transport.
 
W:
H: