Image

Ideologisk fundament

Norges Handikapforbund (NHF) er en uavhengig interesseorganisasjon som skal arbeide for likestilling og full samfunnsmessig deltakelse for funksjonshemmede.
NHF ønsker et samfunn for alle, hvor ingen diskrimineres på grunnlag av funksjonsevne, seksuell orientering, genetisk arv, biologiske egenskaper, kultur, tro og overbevisning. Toleranse for menneskelig variasjon gir et inkluderende fellesskap hvor alle er likeverdige. Et samfunn for alle er et samfunn uten menneskeskapte barrierer. NHF ser all fysisk utestenging og sosial isolasjon av funksjonshemmede som diskriminering. Manglende tilrettelegging fører til undertrykking av funksjonshemmede. Undertrykking og diskriminering av funksjonshemmede skjer ikke bare i Norge. Det er grunnen til at NHF også vil engasjere seg aktivt i internasjonalt solidaritetsarbeid. Organisasjonen kjemper mot alle former for diskriminering.
W:
H: