Cover image

Om NHF Sørvest

Norges Handikapforbunds region Sørvest ble opprettet i 2004 og omfatter fylkene Hordaland og Rogaland.

http://soervest.nhf.no/
NHF Sørvest har ca. 2100 medlemmer, fordelt på 24 lokallag, herav 11 landsforeningslag. Regionstyret er regionenes styrende organ. Regionskontoret ligger på Nesttun, og har i dag 2 ansatte i henholdsvis 100, og 50% stilling. Regionen utgir eget medlemsblad og driver en veiledningstjeneste bygget på ideologien om hjelp til selvhjelp.
Kontoret ligger i 5 etasje. Kommer du kjørende med bil er det lettest å parkere i parkeringsanlegget under bygget og ta heisen opp. (maks 2 meter høyde ved innkjøring til parkeringsanlegget.) Det er oppmerket 3 handikapplasser like ved inngangen til heisen. 


Regionskontoret har lokaler på Nesttun
 

Besøksadresse:
Østre Nesttunvei 20,
5221 Nesttun

Telefon: 
950 26 526 (tlf.tid: 10.00 – 15.00)  

E-post:
nhf.soervest@nhf.no

 

W:
H: