Cover image

Om NHF Sørvest

Norges Handikapforbunds region Sørvest ble opprettet i 2004 og omfatter fylkene Hordaland og Rogaland.

http://soervest.nhf.no/
Regionskontorets oppgave er å være bindeledd for lokallagene og medlemmene og formidle informasjon og yte bistand til våre lokallag i saker de jobber med. Ta gjerne kontakt med regionskontoret hvis det er noe du lurer på. Kontorets er i utgangspunktet åpent alle hverdager fra 09.00 – 15.30, men pga en del møte- og reisevirksomhet vil kontoret av og til være stengt også i åpningstiden. Vi oppfordrer derfor besøkende til å avtale tidspunkt for eventuelle møter med administrasjonen.
Pga coronasituasjonen har regionkontorets ansatte hjemmekontor.
(dette pr august 2020)

Besøksadresse:
Kong Oscars gate 11, 5017 Bergen

Telefon: 950 26 526  

E-post:
nhf.soervest@nhf.no

 

W:
H: