BPA

BPA i Bergen Kommune

BPA i Bergen Kommune

https://www.bergen.kommune.no/bpa
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ måte å organisere helse- og omsorgstjenester på. BPA er lagt opp slik at du selv eller en nærstående person (pårørende eller verge) er arbeidsleder.  

BPA

BPA

https://nhf.no/bpa-brukerstyrt-personlig-assistanse/
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en ordning som gir funksjonshemmede praktisk bistand til å gjøre ting som andre kan gjøre selv: Kle på seg og gjøre husarbeid, komme seg til skole og arbeidsplass, handle og lage mat, være sammen med venner og familie og engasjere seg i samfunnet.

Uloba

Uloba

https://www.uloba.no/
Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) handler om å ta styring over ditt eget liv. Uloba arbeider for å rive samfunnsskapte barrierer, bekjempe diskriminering, fordommer, myter og umyndiggjøring, og fremme frigjøring for funksjonshemmede.

Helsedirektoratet

Helsedirektoratet

https://helsedirektoratet.no/
Med virkning fra 1.1.2015 gir pasient- og bruker¬rettighetsloven § 2-1 bokstav d enkelte grupper krav på å få tjenestene organisert som brukerstyrt personlig assistanse. Uavhengig av om brukere omfattes av rettigheten eller ikke, skal kommunen ha et tilbud om at tjenestene skal kunne organiseres som brukerstyrt personlig assistanse.
BPA-Portalen

BPA-Portalen

https://bpa-portalen.no/
BPA-Portalens målsetting er å presentere oppdatert  informasjon, aktuelle fakta, og nyheter om bruker-/borgerstyrt personlig assistanse.
HelseNorge

HelseNorge

https://helsenorge.no/
Hvis du har behov for brukerstyrt personlig assistanse (BPA), kan du søke kommunen din om det. Du finner informasjon om hvordan du søker på kommunens hjemmeside eller ved å henvende deg til kommunen.
W:
H: