Cover image

BPA i Bergen Kommune

https://www.bergen.kommune.no/assistanse-bpa
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for personer med en funksjonsnedsettelse som har behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet.

Bergen kommune har brukervalg innen BPA. Dersom du har fått innvilget BPA, kan du dermed selv velge leverandør av hjelpen. Når du har bestemt deg, fyller du ut nødvendig informasjon om deg selv og signerer kontrakten som du får tilsendt sammen med vedtak om at du er tildelt BPA. Send kontrakten til den foretrukne leverandøren, som så signerer avtalen og returnerer den til deg. Deretter må du sende kontrakten til forvaltningsenheten for den sonen som du tilhører. Når også de har signert, er avtalen inngått mellom alle tre parter.
W:
H: