Cover image

Om NHF Bergen

NHF Bergen arbeider med lokale saker og har forskjellige tilbud til medlemmene våre. Vi arrangerer medlemsmøter, og er medlemmenes direkte kontakt med organisasjonen. 
NHF Bergen drives på frivillig basis og innsatsen fra medlemmer og tillitsvalgte har stor betydning for utviklingen i mange små og store saker. Selv om byggeforskrifter, handlingsplaner, gode intensjoner, løfter og fagre ord har gitt inntrykk av fremgang, er det nødvendig med påtrykk og hardt arbeid for å oppnå forbedringer som gir en bedre hverdag for oss alle. Med medlemsmøter og temakvelder har man både en trivelig og sosial arena, samtidig som viktige erfaringer fanges opp og bringes videre i vårt brukermedvirkningssystem.
Universell utforming
Bybanen i Bergen
Parkering

Hjemmetjenester
Brukerstyrt Personlig Assistanse
Medlemsmøter
Brukermedvirkning
Bjørkhaug 

Kontoret vårt

Besøksadresse: Østre Nesttunvei 20 - 5221 Nesttun - 5.etg. Postadresse: NHF Bergen - Boks 93 Nesttun - 5852 Bergen. 
Kontorbygget har inngang på baksiden av Nesttun Senter med en handikapparkering. Fra underetg. er det også en inngang, hvor der er flere handikappakeringer. Vi leier kontor av NHF Sørvest. Nye lokaler fra våren 2010. Trivelige og lyse lokaler med T-kjøkken, gode toalettforhold, plass til styremøter med utsikt over Nesttun. Bybanen stopper like utenfor inngang til Nesttun senter.
W:
H: