Cover image

Om NHF Bergen

Norges Handikapforbund (NHF) er en uavhengig interesseorganisasjon som arbeider for full likestilling og samfunnsdeltakelse for mennesker med nedsatt funksjonsevne. NHF Bergen arbeider med lokale saker og har forskjellige tilbud til våre medlemmer. Vi deltar på arrangement i byen, kurs og seminar, har medlemshytten Bjørkhaug, og er medlemmenes direkte kontakt med organisasjonen. Hovedmålgruppen er bevegelseshemmede. NHF arbeider for et samfunn uten diskriminering, der alle mennesker har mulighet til å delta på lik linje på alle samfunnsarenaer.
NHF Bergen drives på frivillig basis og innsatsen fra medlemmer og tillitsvalgte har stor betydning for utviklingen i mange små og store saker. Selv om byggeforskrifter, handlingsplaner, gode intensjoner, løfter og fagre ord har gitt inntrykk av fremgang, er det nødvendig med påtrykk og hardt arbeid for å oppnå forbedringer som gir en bedre hverdag for oss alle. Med medlemsmøter og temakvelder har man både en trivelig og sosial arena, samtidig som viktige erfaringer fanges opp og bringes videre i vårt brukermedvirkningssystem.
Universell utforming
Bybanen i Bergen
Parkering

Hjemmetjenester
Brukerstyrt Personlig Assistanse
Medlemsmøter
Brukermedvirkning
Bjørkhaug 

Kontoret vårt

Nytt kontor for NHF Sørvest med adresse: 
Kong Oscars gate 11, 5017 Bergen. Postadresse: NHF Bergen - Postboks 1102 Sentrum, 5809 Bergen.
Samme for NHF Bergen.
W:
H: