Cover image

Jubileumsfest 85 år

27.mai 2011 hadde vi Jubileumsfesten på First Hotel Marin.

 

44 medlemmer deltok på festen. Tidligere ledere var også invitert, og fikk hver sitt kunstglass til minne om jubileet. Mange fine taler og ord ble sagt. Dagens leder fikk en velfortjent gave fra styret og medlemmene i NHF Bergen. 

Historisk tilbakeblikk:
NHF Bergen er en sammenslutning av flere lag. Historien bak stiftelsesdatoen og frem til dagens lag kort fortalt som følger:
Bergens Vanførelag ble stiftet den 18. juni 1926. I sammendraget som ble skrevet i forbindelse med Bergens Vanførelag sitt 50 års jubileum i 1976 siteres:
”På Vestlandske Vanførelags årsmøte/stevne i Bergen 1925 ble tanken om å danne et vanførelag drøftet. Det var stor enighet om at den unge saken måtte få et lag i byen, og det var folk som var villige til å ta arbeidet opp. Ideen ble ikke realisert før i 1926, da en komite med urmaker Karl Jacobsen som leder, sammenkalte til møte i Domkirkens menighetshus. Vi regner derfor 18. juni 1926 som lagets stiftelsesdag.
Som målsetting la han fram et utkast til arbeidsprogram som fortalte at foreningens formål skulle være: Å drive opplysning om vanføresaken i samarbeid med Vestlandske Vanførelag. (Region Sørvest)”
Målsetning:
  •  Å henlede myndighetenes oppmerksomhet på de vanføre ved ansettelser i stillinger som like godt kan skjøttes av vanføre som av andre.
  •  Å få satt opp fortegnelse over vanføre barn, for om mulig å få dem undersøkt av lege, og dernest innlagt på klinikk til behandling.
  •  Videre å styrke samholdet mellom vanføre, deres pårørende og venner, og fremme godt kameratskap.
  •  Ha regelmessige møter med vekslende program i dertil egnete lokaler.”
Allerede den gangen arbeidet de for å få integrert funksjonshemmede i arbeidslivet det synes jeg var overraskende lesning og viste hvor fremadrettet de var.
Ett av målene til laget var å få eget feriehjem. Den 10. mai 1933 overtok de lagets feriehjem ” Bjørkhaug” ved Håkonshella. I begynnelsen stilte styremedlemmene som kausjonister for å få kjøpt stedet. Senere fikk laget kommunalt tilskudd til driften og senere betalte Norsk Folkehjelp for vanføre husmødre på feriehjemmet. De fikk midler fra Statens feriefond til vedlikehold av bygninger.
Laget gav i 24 år sitt eget julehefte, ”Vanføres Jul” hvor overskuddet gikk som tilskudd til feriehjelp. I 1976 så man at utviklingen i samfunnet heldigvis gjorde det mulig for vanføre å få andre ferietilbud. Etter hvert ble det også vanskelig både økonomisk og vedlikeholdsmessig å opprettholde driften av feriehjemmet I 1956 feiret laget sitt 30 års jubileum på Schjøttstuene. Underveis byttet også laget navn:
Bergen Lag av Norges Handikapforbund
På årsmøte 8. mars 1989 ble vi fusjonert sammen med Fana Vanførelag. Allerede i 1968 inngikk vi samarbeid med Fana Vanførelag om ulike aktiviteter. Lagene endret senere navn til:
Stor Bergen Lag av Norges Handikapforbund

 
W:
H: