Aktuelt

Dokart Bergen sentrum

Dokart Bergen sentrum

Med Bergen kommunes toalettkart finner du offentlig tilgjengelige toaletter i Bergen sentrum.  I tillegg til en oversikt over antall toaletter, finner du i kartet også informasjon om hvilke steder som har HC-toalett og stellerom, og når det er åpent.
Ledsagerbevis

Ledsagerbevis

https://www.bergen.kommune.no/ledsagerbevis-for-funksjonshemmede
Har du bostedsadresse i Bergen, kan du søke forvaltningsenheten i Bergen om ledsagerbevis. Det er 8 års aldersgrense på å få utstedt ledsagerbevis, ettersom det ikke er ansett som normalt at barn under åtte år går alene. Du velger selv hvem som skal være ledsageren din. Ledsageren må være fylt 16 år.
Årsmøte 16.03.2023

Årsmøte 16.03.2023

Varsling om årsmøte 2023 NHF Bergen
Dato: Torsdag 16. mars 2023
Tid: kl. 18.00. Registrering fra kl. 17.30
Sted: Kong Oscars gate 11, kontoret til NHF Sørvest, eller digitalt
Påmelding til vår Email: nhfbergen@gmail.com
Temasamling om universell utforming 16. februar

Temasamling om universell utforming 16. februar

Kurshelg 17.-19.februar 2023

Kurshelg 17.-19.februar 2023

Være rask, kun ett par dager til frist for påmelding utgår. Egenandel, kr 400 og betales til kontonr: 3411.25.35715 i Fana Sparebank.
Bjørkhaug, vinter- og påskeferie 2023

Bjørkhaug, vinter- og påskeferie 2023

Tiden er kommet for å søke om vinter- og påskeferie for 2023. Bjørkhaug ligger like forbi NAF-en på Kvamskogen. Bilvei helt frem til hytten. Vi har avtale om brøyting, så fremkommelighet skal være sikret hele vinteren. Flott turterreng like utenfor, ski inn / ski out, kort vei til Furudalen salpin. Se info om hytten under eget punkt på nettsiden.
 
Barnas Byrom

Barnas Byrom

Barnas Byrom er en del av Bymiljøetaten, og arbeider med lek i by. Programpakken omfatter både større oppgraderingstiltak på eksisterende lekeplasser, og utvikling av nye leke- og aktivitetstilbud i sentrale bydelsstrøk. Det holdes fokus på å ivareta de grønne kvalitetene, samtidig med å sikre økt tilgjengelighet og universell utforming, sambruk og et bredt aktivitetstilbud. 
Ti på hjul

Ti på hjul

https://www.bergenoghordalandturlag.no/ti-p-hjul-bergen/
Besøk ti flotte, utvalgte turmål i Bergen som alle kan gjennomføres på hjul! Dette er en super måte å bli kjent med nye turområder på! Turene er kartlagt etter beste evne. Turlaget tar gjerne imot tilbakemeldinger.
Send til prosjektansvarlig i Bergen og Hordaland Turlaget sin administrasjon.
Bjørkhaug på Kvamskogen

Bjørkhaug på Kvamskogen

Bjørkhaug ligger like forbi NAF-en og Furedalen alpin. Bilvei helt frem til hytten. Flott turterreng like utenfor, så her kan hytten benyttes hele året, til alle årstider. Vi har avtale om brøyting, så fremkommelighet skal være sikret hele vinteren. 
TT-kort

TT-kort

https://www.vestlandfylke.no/tt-kort/
Funksjonshemma som ikkje kan nytte det ordinære kollektive rutetilbodet, kan få økonomisk støtte til reiser. 1. januar 2021 kom det endringar i TT-ordninga for Vestland fylkeskommune. Alle TT-brukarar skal ha fått tilsendt nytt TT-kort som skal brukast frå 1. januar 2021.
Handikapparkering

Handikapparkering

https://www.bergen.kommune.no/HC-parkering
HC-kort er en parkeringstillatelse som gir adgang til parkering på parkeringsplasser skiltet for forflytningshemmede. Tillatelsen gis til søkere som i tillegg til en forflytningshemming, kan dokumentere særlig behov for å bruke HC-parkeringsplassene. 
Parkeringskart Bergen sentrum se menypunkt:
Bruk av parkeringstillatelsen.
Corona Bjørkhaug

Corona Bjørkhaug

NHF Bergen har inngått avtale om vask etter bruk av hytten. Vask etter bruk kr. 465,- inklusive moms. Dette kommer i tillegg til ordinær leie.

Nyåpning KODE 1

Nyåpning KODE 1

http://kodebergen.no/
KODE 1, tidligere Permanenten, bygget for kunsthåndverk og design åpnet 23. mai 2017 etter to år med rehabilitering. I det nye bygget blir Sølvskatten, KODEs faste utstilling med gullsmedkunst fra Bergen. Det samme blir Singersamlingen, kunst- og antikviteter som består av europeiske og asiatiske antikviteter, og malerier av gamle mestre.

Brukerutvalg NAV Hjelpemiddelsentralen

Brukerutvalg NAV Hjelpemiddelsentralen

https://www.nav.no/no/lokalt/vestland
Brukerutvalet gjer brukrarane høve til å delta i drøftingar og gje råd og innspel for å utvide sentralen sitt grunnlag for avgjersler. På den måten kan organisasjonane bidra til at NAV leverer stadig betre tenester til brukarar av tekniske hjelpemiddel i Hordaland.
Handikapparkering Bergen Lufthavn Flesland

Handikapparkering Bergen Lufthavn Flesland

https://avinor.no/flyplass/bergen/parkering/
17. august 2017 åpnet den nye terminalen. Innkjøringen til terminalen er endret. Den nye terminalen er delt inn i ankomst- og avgangsnivå. Som bilist kan du kjøre helt opp til avgangsnivået foran terminalen (kun avstigning, ikke parkering). Det er parkering ved nivå for ankomst.

HC-parkering - se kart:
https://avinor.no/bergen-lufthavn/parkering/parkeringskart

Troldhaugen - oppgradert uteområde

Troldhaugen - oppgradert uteområde

https://kodebergen.no/praktisk-tilgjengelighet
Villaen på Troldhaugen ble ferdigstilt i 1885 og ekteparet Grieg bodde her de siste 22 somrene av Edvards liv. Stedet er i dag fylt av interessante minner om Grieg og har siden 1928, da området ble åpnet som museum, vært et valfartssted for Griegelskere fra alle kanter av verden.
Assistansetjenesten Bergen Lufthavn Flesland

Assistansetjenesten Bergen Lufthavn Flesland

avinor.no/flyplass/bergen/
Avinor tilbyr assistanse til funksjonshemmede og bevegelseshemmede som reiser med fly fra eller til våre flyplasser. Ulike flyselskap kan stille ulike spørsmål. Det er derfor viktig at du allerede ved billettbestilling oppgir hvilke behov du har:
Nye møteplasser, byrom

Nye møteplasser, byrom

Bergen Kommune ved Bymiljøetaten har i 2018 ferdigstillt flere møteplasser, og byrom. Som Fløttmannsplassen, en ny møteplass i Damsgårdsveien. Møllendal allmenning er en ny storstue og møteplass med torg ved ny Fakultet for Kunst Musikk Design. Nygårdsparkens øvre del, en attraktiv park for allmennheten. Det tilrettelegges for lek og aktivitet samt gode oppholdsplasser for folk i alle aldre.
Bergen Legevakt parkering

Bergen Legevakt parkering

https://www.bergen.kommune.no/bergen-legevakt
4. november 2015 åpnet Bergen legevakt sine nye lokaler i Solheimsgaten 9 ved Danmarks plass. Inngangen til den nye legevakten i Solheimsgaten finner du i 1. etasje midt på langsiden av bygget.
Bergen Kommune: Bybefaring 5./6.juni 2018

Bergen Kommune: Bybefaring 5./6.juni 2018

Universell utforming var tema da Kommunalt råd for funksjonshemmede møtte komite for helse og sosial i vår. Rådet var ikke fornøyd, og ønsket å vise komiteens medlemmer hvordan det er å bevege seg som funksjonshemmet i Bergen.

Bybefaring
Komite for helse og sosial og komite for miljø og byutvikling var med på byberfaringene.
 
Hjelpemiddelhuset Bergen Kommune

Hjelpemiddelhuset Bergen Kommune

Hjelpemiddelhuset tlf: 53034880
Kokstaddalen 43
5257 KOKSTAD

Personer med redusert funksjonsevne kan låne hjelpemidler. Målet er å bidra til en lettere hverdag. Hjelpemidlene kan lånes ut for en kortere eller lengre periode. Når det ikke lenger er behov for hjelpemiddelet, skal det returneres.
 
Tilgjengelighetsprisen 2017

Tilgjengelighetsprisen 2017

Nyåpnede Møhlenpris oppveksttun er tildelt Tilgjengelighetsprisen 2017 for god universell utforming. Terje Reinan fra Etat for utbygging la vekt på den gode samarbeidsprosessen (blant annet med Kommunalt råd for funksjonshemmede) som har ført til en god tilpassing av et så gammelt bygg.
Bergen og Hordaland Turlag

Bergen og Hordaland Turlag

Klart det går! Turprogram våren 2018
Vil du oppdage nye, fine turområder i Bergen? Ta del i et sosialt og inkluderende fellesskap? Vi ønsker velkommen til søndagsturer én gang i måneden. Turene er en del av "Klart det går!"-satsingen til BHT som tilrettelegger for personer med en fysisk funksjonsnedsettelse  - for deg som ikke kan eller ønsker å gå så fort.
Sykkel VM 16.-24.sept 2017

Sykkel VM 16.-24.sept 2017

Løypetraseene i Bergen vil være stengt for vanlig trafikk kl. 08.30-19.00. Den første helgen har litt kortere stengetid. Askøy er berørt den første helgen, Øygarden og Sotra i avslutningshelgen. Bergen sentrum blir stengt for gjennomkjøring hele døgnet. Det er ikke mulig å kjøre i løypene eller krysse med bil i stengetiden. Gående og syklende kan krysse løypene på egne punkt, stort sett der det er gangfelt.  Vakter vil sluse folk over når det er trygt.

Nye Bergen Lufthavn Flesland 17.august 2017

Nye Bergen Lufthavn Flesland 17.august 2017

https://avinor.no/flyplass/bergen/
Torsdag 17. august åpnet nye Bergen lufthavn Flesland. Her ønskes reisende velkommen til en romslig og oversiktlig terminal, med et bredere utvalg av restauranter og butikker. Den spiltter nye flyterminalen vil kunne tilby alle passasjerer en betydelig forbedret reiseopplevelse.

For reisende se info fra FFO og SAFO/NHF:
/uploads/userfiles/files/Nye%20Flesland
 
4 nye hotel våren 2017

4 nye hotel våren 2017

I løpet av våren, og forsommeren er det åpnet 4 nye hotel i Bergen. 2 hotel like ved nye Bergen Lufthavn Flesland, som er Comfort Hotel Bergen Airport, og Scandic Flesland Airport. Videre har vi fått Magic Hotel i Solheimsviken, og Zander K ved Jernbanestasjonen. Samlet gir dette på disse hotellene byen ca 100 nye handikaprom.
DNT hytter tilrettelagt for funksjonshemmede.

DNT hytter tilrettelagt for funksjonshemmede.

https://www.dnt.no/funksjonshemmede/
DNT arbeider med å gjøre flere av hyttene lettere tilgjengelige. I dag er et tredvetalls hytter tilrettelagt for funksjonshemmede. Den Norske Turistforening (DNT) har 35 hytter som er tilrettelagtfor rullestolbrukere, men nesten ingen med nedsatt funksjonsevne benytter seg av tilbudet.
Funkisdagen 24. juni 2017

Funkisdagen 24. juni 2017

Årets Funkisdag starter på Festplassen lørdag 24 juni klokken 12

Funkisdagens hovedbudskap er at alle mennesker, uansett forutsetninger, har drømmer og interesser. Vårt mål er at de som kommer innom arrangementet skal sitte igjen med et positivt inntrykk og en økt forståelse av at mennesker kan være forskjellige, men likevel like.

 

Nasjonal BPA-aksjon 2. desember kl 12.00 ved Bergen Rådhus

Nasjonal BPA-aksjon 2. desember kl 12.00 ved Bergen Rådhus

Den 3. desember er FNs internasjonale dag for funksjonshemmede. Denne dagen skal bli historisk! Fredag 2. desember vil vi derfor sette fokus på Brukerstyrt Personlig Assistanse, og hvor utrolig viktig det er for manges mulighet til å bidra i samfunnet.
Småpudden - Tilgjengelighetsprisen 2016

Småpudden - Tilgjengelighetsprisen 2016

Kommunalt råd for funksjonshemmede Bergen deler ut Tilgjengelighetsprisen som er en påskjønnelse for tilrettelegging for funksjonshemmede i alle kategorier. Mottakere kan være næringsdrivende, organisasjoner, privatpersoner eller offentlige virksomheter. 

Bybanen

Bybanen

www.bybanen.no/
NHF Bergen har i samarbeide med NHF Sørvest utarbeidet en omfattende rapport etter flere turer med banen.

 

Nytt bad ?

Nytt bad ?

www.bano.no/
Et viktig mål i universell utforming er at utformingen skal være tiltalende for alle brukere. Et familiebaderom benyttes av mange mennesker som er i kontinuerlig forandring med ulike behov.

ByGarasjen med kundemottak (okt 2015)

ByGarasjen med kundemottak (okt 2015)

Forflytningshemmede, med offentlig utstedt HC-kort, er fritatt for betalingsplikt i ByGarasjen ved parkering kortere enn 24 timer.
Tobii Norge

Tobii Norge

http://www.tobiidynavox.no/
Tobii Dynavox er et datterselskap av Tobii AB, den globale leder og pioner innen øyeavlesing og øyestyring: en teknologi som gjør det mulig for en datamaskin å fortelle nøyaktig hvor på skjermen en person ser.
Tur med Fjordline

Tur med Fjordline

www.fjordline.com/
MS «Stavangerfjord» og MS «Bergensfjord» er to cruiseferger. De er verdens første og største cruiseferger som har single LNG-motor, noe som betyr lavere utslipp. MS «Stavangerfjord» ble døpt den 6. juni 2013, MS «Bergensfjord» ble døpt 6. mars 2014 i Bergen. Skipene trafikerer rutene til Hirtshals i Danmark med utgangspunkt i Bergen, Stavanger og Langesund. De er 170 meter lange, 27,5 meter brede og har en kapasitet på 1 500 passasjerer og 600 biler. Bruttotonnasjen er på 25 000.
Løvstien: Ny turvei april 2015

Løvstien: Ny turvei april 2015

Turveien Løvstien fremstår som en moderne og bredt anlagt turvei, velegnet for både vante og uvante turgåere i alle aldre. Løvstien strekker seg langs Løvstakken og slynger seg gjennom en flott og mangfoldig natur. Utsikten er fantastisk, over Bergen sentrum, sørover hele Bergensdalen til Fana - og nordover til Askøy, Byfjorden og helt til Nordhordland!
Bergen Busstasjon - oppgradert

Bergen Busstasjon - oppgradert

Oppgraderinga av Bergen Busstasjon dei siste åra har vore heilt nødvendig. Her kan dei reisande kjenne seg trygge og enkelt finne sin buss. I samband med opninga har Skyss teke i bruk nytt kundesenter i Nonneseter terminalbygg som erstatning for lokala i Bergen Storsenter.
HC-parkering Fortunen (ny mai 2014)

HC-parkering Fortunen (ny mai 2014)

Trafikketaten har anlagt ny handikapparkering i Fortunen. Dette for å få handikapparkering ved Strandkaien og Torget tilpasset bil med sideheis.
Funkisdagen 2013

Funkisdagen 2013

Chris Medina og Fenrik Lane var blant artistene som spilte på Festplassen under Funkisdagen lørdag 22 juni. Der fikk en også prøve seg i bordtennis mot OL-vinner Tommy Urhaug. 
Minibanker - Universell Utforming (mars 2011)

Minibanker - Universell Utforming (mars 2011)

Hvordan erfares tilgjengeligheten ved minibanker i Bergen sentrum. Hvordan samsvarer utformingen med universell utformings 7 prinsipper og ergoterapeutens syn om rett til aktivitet og deltagelse i hverdagen”.

Se eldere nyheter
W:
H: