Cover image

Løvstien: Ny turvei april 2015

Publisert 20.04.2015
Turveien Løvstien fremstår som en moderne og bredt anlagt turvei, velegnet for både vante og uvante turgåere i alle aldre. Løvstien strekker seg langs Løvstakken og slynger seg gjennom en flott og mangfoldig natur. Utsikten er fantastisk, over Bergen sentrum, sørover hele Bergensdalen til Fana - og nordover til Askøy, Byfjorden og helt til Nordhordland!

Universell utforming er tilstrebet for Løvstien så langt det har latt seg gjennomføre i et meget bratt terreng. Det sier seg selv at deler ikke har latt seg løse med tanke på de ideelle stigningsforhold som er krevd for universell utforming. Strekket er på 2650 meter og følger i størst mulig grad det naturlige terrenget uten å virke for dominerende i landskapet. Det er bygget 3 parkeringsplasser reservert for funksjonshemmede ved enden av Løvstakkveien (ved Skillingsbollen) Med el.rullestol beregnet for utebruk lar Løvstien seg greit forsere selv på de bratteste partier. God tur.

Ti på hjul

Ti på hjul

https://www.bergenoghordalandturlag.no/ti-p-hjul-bergen/
Besøk ti flotte, utvalgte turmål i Bergen som alle kan gjennomføres på hjul! Dette er en super måte å bli kjent med nye turområder på! Turene er kartlagt etter beste evne. Turlaget tar gjerne imot tilbakemeldinger.
Send til prosjektansvarlig i Bergen og Hordaland Turlaget sin administrasjon.
Ledsagerbevis

Ledsagerbevis

https://www.bergen.kommune.no/ledsagerbevis-for-funksjonshemmede
Har du bostedsadresse i Bergen, kan du søke forvaltningsenheten i Bergen om ledsagerbevis. Det er 8 års aldersgrense på å få utstedt ledsagerbevis, ettersom det ikke er ansett som normalt at barn under åtte år går alene. Du velger selv hvem som skal være ledsageren din. Ledsageren må være fylt 16 år.
Bjørkhaug på Kvamskogen

Bjørkhaug på Kvamskogen

Bjørkhaug ligger like forbi NAF-en og Furedalen alpin. Bilvei helt frem til hytten. Flott turterreng like utenfor, så her kan hytten benyttes hele året, til alle årstider. Vi har avtale om brøyting, så fremkommelighet skal være sikret hele vinteren. 
W:
H: