Cover image

Dokart Bergen sentrum

Publisert 15.04.2023
Med Bergen kommunes toalettkart finner du offentlig tilgjengelige toaletter i Bergen sentrum.  I tillegg til en oversikt over antall toaletter, finner du i kartet også informasjon om hvilke steder som har HC-toalett og stellerom, og når det er åpent.
På Bryggen er det satt inn en toalettcontainer med tre toaletter i det tidligere havneskur 8 og 11. Ett HC-toalett i hvert havneskur. I tillegg til toaettene som er etablert på Bryggen, har Bergen kommune inngått avtale med flere private og offentlige virksomheter som stiller toalettene sine til disposisjon for byens befolkning, og besøkende. Alle disse toalettene er gratis å bruke. Parallelt med at kommunen har inngått avtaler med ulike aktører om bruk av toaletter, har det vært viktig for Bymiljøetaten å få virksomheter som holder til i kommunalt eide bygg med på laget. Både ADO-arena, Innbyggerservice i Kaigaten 4, paviljongen i Nygårdsparken er blant de kommunale virksomhetene som er positive til å la besøkende bruke toalettene.
https://www.google.com/maps/dokart
W:
H: