Cover image

Dokart Bergen sentrum

Publisert 15.07.2021
Med Bergen kommunes toalettkart finner du offentlig tilgjengelige toaletter i Bergen sentrum.  I tillegg til en oversikt over antall toaletter, finner du i kartet også informasjon om hvilke steder som har HC-toalett og stellerom, og når det er åpent.
På Bryggen er det satt inn en toalettcontainer med tre toaletter i det tidligere havneskur 8 og 11. Ett HC-toalett i hvert havneskur. I tillegg til toaettene som er etablert på Bryggen, har Bergen kommune inngått avtale med flere private og offentlige virksomheter som stiller toalettene sine til disposisjon for byens befolkning, og besøkende. Alle disse toalettene er gratis å bruke. Parallelt med at kommunen har inngått avtaler med ulike aktører om bruk av toaletter, har det vært viktig for Bymiljøetaten å få virksomheter som holder til i kommunalt eide bygg med på laget. Både ADO-arena, Innbyggerservice i Kaigaten 4, paviljongen i Nygårdsparken er blant de kommunale virksomhetene som er positive til å la besøkende bruke toalettene.
https://www.google.com/maps/dokart
Godt Nytt år

Godt Nytt år

Smell, bråk og fyrverkeri har vært naturlig forbundet med mange kulturers nyttårsfeiring, ofte med den hensikt å skremme fjorårets ånder vekk. Denne tradisjonen går fra øst til vest, fra kinesisk nyttår med fargesprakende raketter, til nordmenn som har ”skutt ut” det gamle året med krutt og dynamitt. Ifølge gammel sørnorsk skikk ble også det nye året ”skutt inn” med nye salutter på nyttårs morgen. Det var skikk mange steder å sette en sopelime foran dørene, slik at trollkjerringer og annen ondskap ikke skulle komme inn.
 
Barnas Byrom

Barnas Byrom

Barnas Byrom er en del av Bymiljøetaten, og arbeider med lek i by. Programpakken omfatter både større oppgraderingstiltak på eksisterende lekeplasser, og utvikling av nye leke- og aktivitetstilbud i sentrale bydelsstrøk. Det holdes fokus på å ivareta de grønne kvalitetene, samtidig med å sikre økt tilgjengelighet og universell utforming, sambruk og et bredt aktivitetstilbud. 
TT-kort

TT-kort

https://www.vestlandfylke.no/Kollektivogtransport/tt-kort/
Funksjonshemma som ikkje kan nytte det ordinære kollektive rutetilbodet, kan få økonomisk støtte til reiser. 1. januar 2021 kom det endringar i TT-ordninga for Vestland fylkeskommune. Alle TT-brukarar skal ha fått tilsendt nytt TT-kort som skal brukast frå 1. januar 2021.
W:
H: