Cover image

Dokart Bergen sentrum

Publisert 15.07.2019
Med Bergen kommunes toalettkart finner du offentlig tilgjengelige toaletter i Bergen sentrum.  I tillegg til en oversikt over antall toaletter, finner du i kartet også informasjon om hvilke steder som har HC-toalett og stellerom, og når det er åpent.
På Bryggen er det satt inn en toalettcontainer med tre toaletter i det tidligere havneskur 11. En tilsvarende løsning åpner i Skur 8 på Dreggekaien i juni. I tillegg til toaettene som er etablert på Bryggen, har Bergen kommune inngått avtale med flere private og offentlige virksomheter som stiller toalettene sine til disposisjon for byens besøkende i 2019. Alle disse toalettene er gratis å bruke. Parallelt med at kommunen har inngått avtaler med ulike aktører om bruk av toaletter, har det vært viktig for Bymiljøetaten å få virksomheter som holder til i kommunalt eide bygg med på laget. Både ADO-arena, Innbyggerservice i Bergen kommune og paviljongen i Nygårdsparken er blant de kommunale virksomhetene som er positive til å la turister og besøkende bruke toalettene.
https://www.google.com/maps/dokart
W:
H: