Cover image

Bjørkhaug på Kvamskogen

Publisert 20.03.2022
Bjørkhaug ligger like forbi NAF-en og Furedalen alpin. Bilvei helt frem til hytten. Flott turterreng like utenfor, så her kan hytten benyttes hele året, til alle årstider. Vi har avtale om brøyting, så fremkommelighet skal være sikret hele vinteren. 

Hytten er delt i to boenheter med plass til 9 personer pr. boenhet, er 100% tilrettelagt for rullestolbrukere med stort bad, regulerbar seng og lett adkomst til den stor terrassen. Identisk inventar og innredning samt kjøkkenutstyr i hver boenhet.
•Nye leiepriser gjeldende fra 1.juli 2022. (regulering grunnet økte strømkostnader)
•Vinter-/påskeferie deles i 2 perioder. Oppgitt pris er for en periode.
•Hytten kan leies hele året.
•Dør mellom hyttene (1/2) kan åpnes, gir da plass til 18 personer.
•Ved bestilling oppgi: Navn / tlf / Email / dato for ønsket leieperiode. 
•Bestilling til: Dag Einar Liland, e-post: deliland@online.no,
eller mobil: 950 38 029.
•Betaling på forskudd til konto: 3411.26.67514
•Viktig med renhold og utvask.
•Etter endt opphold skal Rapporteringsskjema fylles ut med mangler av vaskemidler og annet, og om noe er skadet eller ødelagt.
•Rapporteringsskjemaet levers tilbake sammen med nøklene etter endt opphold.

Ti på hjul

Ti på hjul

https://www.bergenoghordalandturlag.no/ti-p-hjul-bergen/
Besøk ti flotte, utvalgte turmål i Bergen som alle kan gjennomføres på hjul! Dette er en super måte å bli kjent med nye turområder på! Turene er kartlagt etter beste evne. Turlaget tar gjerne imot tilbakemeldinger.
Send til prosjektansvarlig i Bergen og Hordaland Turlaget sin administrasjon.
Ledsagerbevis

Ledsagerbevis

https://www.bergen.kommune.no/ledsagerbevis-for-funksjonshemmede
Har du bostedsadresse i Bergen, kan du søke forvaltningsenheten i Bergen om ledsagerbevis. Det er 8 års aldersgrense på å få utstedt ledsagerbevis, ettersom det ikke er ansett som normalt at barn under åtte år går alene. Du velger selv hvem som skal være ledsageren din. Ledsageren må være fylt 16 år.
Barnas Byrom

Barnas Byrom

Barnas Byrom er en del av Bymiljøetaten, og arbeider med lek i by. Programpakken omfatter både større oppgraderingstiltak på eksisterende lekeplasser, og utvikling av nye leke- og aktivitetstilbud i sentrale bydelsstrøk. Det holdes fokus på å ivareta de grønne kvalitetene, samtidig med å sikre økt tilgjengelighet og universell utforming, sambruk og et bredt aktivitetstilbud. 
W:
H: