Cover image

Bli medlem - skjemainnmelding

Som medlem i Norges Handikapforbund, eller en av våre landsforeninger, er du en del av arbeidet vårt for likeverd og likestilling.

Gjennom medlemskapet får du tilgang til mye aktuelt og nyttig informasjonsmateriell, blant annet medlemsbladene våre. Du kan også benytte deg av NHFs veiledningstjeneste eller likemannshjelpen - våre viktigste medlemsfordeler. Bli medlem du også!

   

Bruk denne link til NHF for mer info samt skjema for innmelding: www.nhf.no

W:
H: