Hjelp og tips

Bergen og omland Friluftsråd

Bergen og omland Friluftsråd

www.bof.no 
har tilrettelagt flere badeplasser og friluftsområder. Stort sett er et område i hver kommune tilrettelagt med handicapparkering og baderampe for bevegelseshemmede. 
Helse Bergen

Helse Bergen

https://helse-bergen.no/
Haukeland universitetssjukehus, har om lag 12.000 tilsette som kvar dag har som mål å gje best muleg behandling og pleie til pasientane. Dei tilsette er den viktigaste ressursen. HUS arbeider for å knyte til seg dei beste fagfolka og vil legge til rette for at alle tilsette skal trivast og yte sitt beste. ​​​
Helse Vest

Helse Vest

www.helse-vest.no
Her ligger mange nyttige lenker, og telefonnr. samt tema som: behandlingstilbud, pasientrettigheter, ventetider og brukermedvirkning.
Haraldsplass Diakonale Sykehus

Haraldsplass Diakonale Sykehus

www.haraldsplass.no  
Haraldsplass Diakonale Sykehus AS er et av tre store private ikke-kommersielle sykehus i Norge. Sykehuset er en viktig del av det offentlige helsetilbudet gjennom driftsavtale med Helse Vest RHF.
Bergen Kommune

Bergen Kommune

https://www.bergen.kommune.no/
Bergen kommune styres etter en parlamentarisk styringsmodell som gir bystyret kontroll over den utøvende makt (byrådet). Det er flertallet i bystyret som avgjør hvem som skal ha byrådsmakt. Sammenligner vi med nasjonalt nivå, kan vi si at byrådet fungerer som regjering og bystyret fungerer som Stortinget.
A2G

A2G

www.a2g.no/ 
Et av hovedmålene med NAV-reformen er å få flere i arbeid og aktivitet og færre på passiv stønad. Viktige virkemidler for NAV er arbeidsrettede tiltak som skal hindre utstøting fra arbeidslivet og bidra til økt sysselsetning.
Etac

Etac

www.etac.no 
utvikler og markedsfører hjelpemidler til personer med nedsatt funksjonsevne. Nøkkelordene for Etac er kvalitetshjelpemidler med hovedvekt på kvalitet, funksjon, ergonomi og form samt optimal service og leveringssikkerhet.
Handicare

Handicare

www.handicare.no/ 
er en av Norges største leverandører av tekniske hjelpemidler til eldre og personer med nedsatt funksjonsevne.
Sitting Feather

Sitting Feather

www.sittingfeather.com 
Vi tillverkar och säljer snygga och praktiska kläder för funktions- hindrade. Kläderna är designade för att göra av- och påklädning enklare.
Beitostølen Helsesportsenter

Beitostølen Helsesportsenter

www.bhss.no 
Gir årlig tilbud til om lag 800 brukere. Tilbudet er tilgjengelig for brukere fra hele landet. Vårt fokus er tilpasset fysisk aktivitet - fulgt opp med veiledning og støtte rettet mot den enkelte. Målsetting er å stimulere til fysisk, sosial og kulturell aktivitet og deltakelse
DNT tilrettelagt

DNT tilrettelagt

https://www.bergenoghordalandturlag.no/tilpasset-aktivitet/
Bergen og Hordaland Turlag tilrettelegger aktiviteter for personer med en fysisk funksjonsnedsettelse, og for deg med en utviklingshemning.
 
Bergen for alle

Bergen for alle

www.bergenforalle.no 
En guide over tilgjengelig og tilrettelagte museum/severdigheter/turområder i Bergen med omland for personer med nedsatt funksjonsevne.
Fjordhesten AS

Fjordhesten AS

http://www.fjordhesten.com/
er det lille busselskapet med det store hjertet! Vi tilbyr turbusstransport på Vestlandet generelt, men hovedsakelig i og rundt Bergen.

Mål og strategi:
Målet vårt er å bli den foretrukne busspartner for våre kunder. Strategien er enkel – Alt for kunden!


 
Graveklubben

Graveklubben

www.graveklubben.no 
er et samarbeidsprosjekt mellom BKK Varme, BKK Nett, BossNett, Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune og Telenor. Graveklubben samordner gravearbeidet for å redusere ulempene for beboere, næringsliv og trafikanter.
Ny utgave av hefte: Boligtilpassning

Ny utgave av hefte: Boligtilpassning

www.husbanken.no/universell-utforming/boligtilpassing 
Målgruppa for dette heftet er personer med nedsett funksjonsevne, pårørande, tilsette i kommunen og andre som skal bidra til å leggje til rette eksisterande bustad slik at den vert tilgjengeleg og funksjonell.
Idrett for funksjonshemmede

Idrett for funksjonshemmede

https://www.paraidrett.no/
Rundt 10.000 funksjonshemmede er med i idrettslag i Norge i dag. Og det er plass til langt flere. Har du lyst til å starte med idrett, eller har du lyst til å bidra som trener, i styre og stell eller andre ting?
Likevel MC Norge

Likevel MC Norge

www.likevel.mc.no 
er en interesseorganisasjon for deg som er interessert i motorsykkelkjøring og som har en eller annen funksjonshemning som krever ombygning eller tilpasning og som gjør at en standardsykkel umiddelbart ikke passer for deg.
Sjøsportsenteret for funksjonshemmede

Sjøsportsenteret for funksjonshemmede

http://www.sjosportsenteret.no/
Sjøsportsenteret for funksjonshemmede ligger idyllisk til ved Nordåsvannet, nærmeste nabo til Bergen Roklub nederst i Nordåsdalen. 
W:
H: