Hjelp og tips

Bergen og omland Friluftsråd

Bergen og omland Friluftsråd

https://www.vestkystparken.no/
har tilrettelagt flere badeplasser og friluftsområder. Stort sett er et område i hver kommune tilrettelagt med handicapparkering og baderampe for bevegelseshemmede. 
Helse Bergen

Helse Bergen

https://helse-bergen.no/
Haukeland universitetssjukehus, har om lag 12.000 tilsette som kvar dag har som mål å gje best muleg behandling og pleie til pasientane. Dei tilsette er den viktigaste ressursen. HUS arbeider for å knyte til seg dei beste fagfolka og vil legge til rette for at alle tilsette skal trivast og yte sitt beste. ​​​
Helse Vest

Helse Vest

www.helse-vest.no
Her ligger mange nyttige lenker, og telefonnr. samt tema som: behandlingstilbud, pasientrettigheter, ventetider og brukermedvirkning.
Haraldsplass Diakonale Sykehus

Haraldsplass Diakonale Sykehus

www.haraldsplass.no  
Haraldsplass Diakonale Sykehus AS er et av tre store private ikke-kommersielle sykehus i Norge. Sykehuset er en viktig del av det offentlige helsetilbudet gjennom driftsavtale med Helse Vest RHF.
Bergen Kommune

Bergen Kommune

https://www.bergen.kommune.no/
Bergen kommune styres etter en parlamentarisk styringsmodell som gir bystyret kontroll over den utøvende makt (byrådet). Det er flertallet i bystyret som avgjør hvem som skal ha byrådsmakt. Sammenligner vi med nasjonalt nivå, kan vi si at byrådet fungerer som regjering og bystyret fungerer som Stortinget.
A2G

A2G

www.a2g.no/ 
Et av hovedmålene med NAV-reformen er å få flere i arbeid og aktivitet og færre på passiv stønad. Viktige virkemidler for NAV er arbeidsrettede tiltak som skal hindre utstøting fra arbeidslivet og bidra til økt sysselsetning.
Etac

Etac

www.etac.no 
utvikler og markedsfører hjelpemidler til personer med nedsatt funksjonsevne. Nøkkelordene for Etac er kvalitetshjelpemidler med hovedvekt på kvalitet, funksjon, ergonomi og form samt optimal service og leveringssikkerhet.
Handicare

Handicare

www.handicare.no/ 
er en av Norges største leverandører av tekniske hjelpemidler til eldre og personer med nedsatt funksjonsevne.
Beitostølen Helsesportsenter

Beitostølen Helsesportsenter

www.bhss.no 
Gir årlig tilbud til om lag 800 brukere. Tilbudet er tilgjengelig for brukere fra hele landet. Vårt fokus er tilpasset fysisk aktivitet - fulgt opp med veiledning og støtte rettet mot den enkelte. Målsetting er å stimulere til fysisk, sosial og kulturell aktivitet og deltakelse
Bergen for alle

Bergen for alle

www.bergenforalle.no 
En guide over tilgjengelig og tilrettelagte museum/severdigheter/turområder i Bergen med omland for personer med nedsatt funksjonsevne.
Graveklubben

Graveklubben

www.graveklubben.no 
er et samarbeidsprosjekt mellom BKK Varme, BKK Nett, BossNett, Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune og Telenor. Graveklubben samordner gravearbeidet for å redusere ulempene for beboere, næringsliv og trafikanter.
Husbanken

Husbanken

https://www.husbanken.no/person/
Eldre og personer med nedsatt funksjonsevne kan ha behov for å gjøre endringer i boligen sin for å kunne bli boende over tid. I noen tilfeller kan det dreie seg om mindre tilpasninger som for eksempel å fjerne terskler eller å bygge rampe ved boligens inngang. I andre tilfeller er det behov for større ombygginger.
Idrett for funksjonshemmede

Idrett for funksjonshemmede

https://www.paraidrett.no/
Rundt 10.000 funksjonshemmede er med i idrettslag i Norge i dag. Og det er plass til langt flere. Har du lyst til å starte med idrett, eller har du lyst til å bidra som trener, i styre og stell eller andre ting?
Likevel MC Norge

Likevel MC Norge

www.likevel.mc.no 
er en interesseorganisasjon for deg som er interessert i motorsykkelkjøring og som har en eller annen funksjonshemning som krever ombygning eller tilpasning og som gjør at en standardsykkel umiddelbart ikke passer for deg.
visitbergen

visitbergen

https://www.visitbergen.com/
Som europeisk kulturby, verdensarvby og UNESCO matby tilbyr Bergen opplevelser og kultur på høyt nivå. Bergen er selve hjertet i de norske fjordene, og gir deg en ideell kombinasjon av natur, kultur og storbyopplevelser. Uansett årstid. Vi som bor her er glade i byen vår og er glade i besøk. Vårt slagord er at en god by å bo i er en god by å besøke.
 
W:
H: