Cover image

Graveklubben

www.graveklubben.no 
er et samarbeidsprosjekt mellom BKK Varme, BKK Nett, BossNett, Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune og Telenor. Graveklubben samordner gravearbeidet for å redusere ulempene for beboere, næringsliv og trafikanter.
Graveklubben ble opprettet for å få til en samordning av gravearbeidet i sentrumsgatene. Det skjedde etter at byrådet vedtok nye retningslinjer for graving i sentrum. Hensikten var å redusere ulempen for beboere, næringsliv og trafikanter, unngå unødvendig graving og bedre miljøet i sentrum.
W:
H: