Cover image

Helse Bergen

https://helse-bergen.no/
Haukeland universitetssjukehus, har om lag 12.000 tilsette som kvar dag har som mål å gje best muleg behandling og pleie til pasientane. Dei tilsette er den viktigaste ressursen. HUS arbeider for å knyte til seg dei beste fagfolka og vil legge til rette for at alle tilsette skal trivast og yte sitt beste. ​​​

Kvart år behandlar vi nesten 700.000 pasientar og vi utdannar eit par tusen helsearbeidarar. Forskning er ei viktig oppgåve, og vi er Noregs nest største medisinske forskingsmiljø. Vi har dessutan ei rekkje kompetansesenter og spesialfunksjonar både på nasjonalt og regionalt plan.

W:
H: