Cover image

A2G

www.a2g.no/ 
Et av hovedmålene med NAV-reformen er å få flere i arbeid og aktivitet og færre på passiv stønad. Viktige virkemidler for NAV er arbeidsrettede tiltak som skal hindre utstøting fra arbeidslivet og bidra til økt sysselsetning.
Som tiltaksarrangør for en rekke arbeidsrettede tiltak er A2G en viktig aktør i denne velferdspolitikken. A2G er Hordalands største arbeidsmarkedsbedrift og gjennom tett samarbeid med NAV tilbyr vi arbeidsavklaring, arbeidspraksis og kvalifisering innenfor en rekke arbeidsområder, som bla. kontor/administrasjon, barnehage, logistikk, mekanisk, bygg, kantine, media og kommunikasjon og profilering. Vi kan også tilby avklaring, arbeidstrening og kompetansebygging innenfor ønsket arbeidsfelt eksternt i det ordinære arbeidslivet, med tett oppfølging fra oss.
W:
H: