Cover image

Bergen for alle

www.bergenforalle.no 
En guide over tilgjengelig og tilrettelagte museum/severdigheter/turområder i Bergen med omland for personer med nedsatt funksjonsevne.
Nettsiden er en guide over tilgjengelige bygg og uteområder for personer med nedsatt funksjonsevne, for eldre, for barnefamilier, for alle som ikke kan forsere trapper og ulent terreng. Nettsiden omhandler steder som kan besøkes av alle, der rullestol er brukt som dimensjonerende faktor. Fokus på parkering, uteareal, tilrettelagt inngangsparti, heis i bygget, handikaptoalett og planløsning inne med resepsjon, kafe, kino og utstillingsområde. Vil med bilder og tekst berette om alt det spennende vi har rundt oss. Dette med håp om at nettsiden skal gi inspirasjon og vekke tur-interessen.
W:
H: