Cover image

Beitostølen Helsesportsenter

www.bhss.no 
Gir årlig tilbud til om lag 800 brukere. Tilbudet er tilgjengelig for brukere fra hele landet. Vårt fokus er tilpasset fysisk aktivitet - fulgt opp med veiledning og støtte rettet mot den enkelte. Målsetting er å stimulere til fysisk, sosial og kulturell aktivitet og deltakelse

Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) gir re-/habiliteringstilbud til barn, ungdom og voksne med ulike diagnoser, funksjonsnedsettelser og funksjonsnivå. Aktivitet og deltakelse med fokus på muligheter fremfor begrensninger vil alltid være en viktig ledesnor for virksomheten. BHSS kombinerer bruk av tilpasset fysisk aktivitet med medisinsk, pedagogisk og sosialfaglig veiledning og oppfølging. BHSS er en helseinstitusjon innen spesialisthelsetjenesten som har rehabilitering av barn, unge og voksne med temporære og kroniske funksjonsnedsettelser som arbeidsområde og fagfelt.  Senteret ble etablert gjennom samarbeid mellom Erling Stordahl og sentrale myndigheter, finansiert av Lions og åpnet i 1970.

W:
H: