Cover image

Idrett for funksjonshemmede

www.idrett.no 
Rundt 10.000 funksjonshemmede er med i idrettslag i Norge i dag. Og det er plass til langt flere. Har du lyst til å starte med idrett, eller har du lyst til å bidra som trener, i styre og stell eller andre ting?
Norges idrettsforbund i samarbeid med en rekke aktører setter ekstra søkelys på idrett for funksjonshemmede gjennom konseptet "Grenseløse idrettsdager". Målet er å øke kunnskapen om idrett for funksjonshemmede og rekruttere flere funksjonshemmede til norsk idrett. Suksessen fra i 2013, 2014 og 2015 fortsetter. Også i 2016 arrangeres det "Grenseløse idrettsdager" der funksjonshemmede får sjansen til å prøve ut en rekke idretter. Og noen steder arrangeres det også kurs/seminar samtidig. https://www.idrettsforbundet.no/grenselose-idrettsdager/
W:
H: