Cover image

Idrett for funksjonshemmede

https://www.paraidrett.no/
Rundt 10.000 funksjonshemmede er med i idrettslag i Norge i dag. Og det er plass til langt flere. Har du lyst til å starte med idrett, eller har du lyst til å bidra som trener, i styre og stell eller andre ting?
Norges idrettsforbund i samarbeid med en rekke aktører setter ekstra søkelys på idrett for funksjonshemmede gjennom konseptet "Grenseløse idrettsdager".

Bevegelsesreduksjonen kan være både permanent og for kortere tid, for eksempel på grunn av benbrudd eller på grunn av varige, medfødte fysiske forhold, alder eller skader. Idrettslagene i Norge har mange gode tilbud for bevegelseshemmede. Det finnes både tilbud der mennesker med funksjonsnedsettelser er inkludert i ordinær aktivitet og egne grupper med tilpasset aktivitet.

W:
H: