Cover image

DNT hytter tilrettelagt for funksjonshemmede.

Publisert 05.06.2017
https://www.dnt.no/funksjonshemmede/
DNT arbeider med å gjøre flere av hyttene lettere tilgjengelige. I dag er et tredvetalls hytter tilrettelagt for funksjonshemmede. Den Norske Turistforening (DNT) har 35 hytter som er tilrettelagtfor rullestolbrukere, men nesten ingen med nedsatt funksjonsevne benytter seg av tilbudet.
Etter TV-programmet Ingen grenser ble Turistforeningen inspirert til å starte opp prosjektet Klart det Går. Prosjektet skal få flere handikappede ut i skog og mark.
– Vi har tilrettelagt flere hytter for funksjonshemmede, sier prosjektleder Vibeke Clausen i Den Norske Turistforening til NRK. De har fjernet dørterskler, gjort dører bredere og adkomsten til hyttene enklere, samt tilpasset toaletter. I første omgang er det hytter i nærheten av offentlig kommunikasjon som er fullstendig tilrettelagt. Flere av DNTs medlemsforeninger arrangerer egne turer tilrettelagt for funksjonshemmede. Det finnes flere støtteordninger for deg som er funksjonshemmet og trenger ledsager eller bistand til å komme deg ut på tur. 
Ti på hjul

Ti på hjul

https://www.bergenoghordalandturlag.no/ti-p-hjul-bergen/
Besøk ti flotte, utvalgte turmål i Bergen som alle kan gjennomføres på hjul! Dette er en super måte å bli kjent med nye turområder på! Turene er kartlagt etter beste evne. Turlaget tar gjerne imot tilbakemeldinger.
Send til prosjektansvarlig i Bergen og Hordaland Turlaget sin administrasjon.
Ledsagerbevis

Ledsagerbevis

https://www.bergen.kommune.no/ledsagerbevis-for-funksjonshemmede
Har du bostedsadresse i Bergen, kan du søke forvaltningsenheten i Bergen om ledsagerbevis. Det er 8 års aldersgrense på å få utstedt ledsagerbevis, ettersom det ikke er ansett som normalt at barn under åtte år går alene. Du velger selv hvem som skal være ledsageren din. Ledsageren må være fylt 16 år.
Bjørkhaug på Kvamskogen

Bjørkhaug på Kvamskogen

Bjørkhaug ligger like forbi NAF-en og Furedalen alpin. Bilvei helt frem til hytten. Flott turterreng like utenfor, så her kan hytten benyttes hele året, til alle årstider. Vi har avtale om brøyting, så fremkommelighet skal være sikret hele vinteren. 
W:
H: