Cover image
Se link til liste hvor ledsagerbevis blir akseptert

Ledsagerbevis

Publisert 21.06.2019
https://www.bergen.kommune.no/ledsagerbevis-for-funksjonshemmede
Har du bostedsadresse i Bergen, kan du søke forvaltningsenheten i Bergen om ledsagerbevis. En kan søke om ledsagerbevis etter at en har fylt 8 år. Ledsagerbeviset gjelder også i andre kommuner som har innført ordningen.

Er du funksjonshemmet med behov for bistand til de fleste av dagliglivets gjøremål, kan du søke om å få utstedt et ledsagerbevis. Ledsagerbeviset gir den personen som ledsager deg fri eller rabattert adgang til mange kultur- og fritidsarrangement i Bergen, samt til en del offentlige transportmidler. Se lenke til oversikt nederst på denne siden. Ledsagerbeviset utstedes til deg personlig. 
Se oversikt over steder som aksepterer ledsagerbevis i Bergen Kommune: http://www.tjenestekatalog.no/ledsagerbevis.pdf

W:
H: