Cover image
Se link til liste hvor ledsagerbevis blir akseptert

Ledsagerbevis

Publisert 15.03.2023
https://www.bergen.kommune.no/ledsagerbevis-for-funksjonshemmede
Har du bostedsadresse i Bergen, kan du søke forvaltningsenheten i Bergen om ledsagerbevis. Det er 8 års aldersgrense på å få utstedt ledsagerbevis, ettersom det ikke er ansett som normalt at barn under åtte år går alene. Du velger selv hvem som skal være ledsageren din. Ledsageren må være fylt 16 år.

Hvis du på grunn av funksjonshemming eller sykdom har behov for følge eller assistanse for å gå på kultur- og fritidsarrangementer, kan du søke om ledsagerbevis. Beviset gir ledsageren fri eller rabattert billett til arrangementer og offentlig transport. Selv betaler du ordinær billett, ev. honnør. Ledsagerbeviset utstedes til deg personlig. Hensikten med ordningen er at du skal slippe å betale for ledsageren som du, på grunn av din funksjonshemming, må ha med deg på steder der andre normalt kan gå alene. Ledsagerbeviset er gratis og gjelder over hele landet. De fleste tilbydere opplyser om dette med logoen for ledsagerbevis.
Se oversikt over steder som aksepterer ledsagerbevis i Bergen Kommune: https://www.bergen.kommune.no/styringsdokument/6004803

W:
H: