Cover image

Nytt bad ?

Publisert 28.05.2016

www.bano.no/
Et viktig mål i universell utforming er at utformingen skal være tiltalende for alle brukere. Et familiebaderom benyttes av mange mennesker som er i kontinuerlig forandring med ulike behov.

Bano baderom tar hensyn til disse behovene. For at alle skal kunne klare sine daglige aktiviteter mest mulig selvstendig, må det tas hensyn til menneskets variasjoner så vel i alder som i funksjonsevne. Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker i så stor grad som mulig. Det er også et viktig mål å gjøre utformingen tiltalende for alle brukerne. Se mye nyttig info og bilder på nettsiden og i brosjyre: 

W:
H: