Cover image

Bergen og Hordaland Turlag

Publisert 26.01.2018
Klart det går! Turprogram våren 2018
Vil du oppdage nye, fine turområder i Bergen? Ta del i et sosialt og inkluderende fellesskap? Vi ønsker velkommen til søndagsturer én gang i måneden. Turene er en del av "Klart det går!"-satsingen til BHT som tilrettelegger for personer med en fysisk funksjonsnedsettelse  - for deg som ikke kan eller ønsker å gå så fort.
Her er oversikt over turar framover – tilrettelagt for personar med nedsatt fysisk funksjonsevne
https://www.bergenoghordalandturlag.no/aktiviteter
W:
H: