Cover image

Ti på hjul

Publisert 20.06.2022
https://www.bergenoghordalandturlag.no/ti-p-hjul-bergen/
Besøk ti flotte, utvalgte turmål i Bergen som alle kan gjennomføres på hjul! Dette er en super måte å bli kjent med nye turområder på! Turene er kartlagt etter beste evne. Turlaget tar gjerne imot tilbakemeldinger.
Send til prosjektansvarlig i Bergen og Hordaland Turlaget sin administrasjon.

Sammen med en rekke frivillige i Bergen og Hordaland turlag er det blitt kartlagt flere ruter de siste månedene gjennom prosjektet «Ti på hjul». Vil finne turer som folk nødvendigvis ikke visste om fra før. I tillegg ville de finne noen ruter som kan utfordre litt, og noen som er enkle for alle. Her er flere av gruppens turforslag. Disse er særlig vennlige for brukere av rullestol, barnevogn og andre små fremkomstmidler på hjul.

W:
H: