Cover image

Barnas Byrom

Publisert 20.01.2023
Barnas Byrom er en del av Bymiljøetaten, og arbeider med lek i by. Programpakken omfatter både større oppgraderingstiltak på eksisterende lekeplasser, og utvikling av nye leke- og aktivitetstilbud i sentrale bydelsstrøk. Det holdes fokus på å ivareta de grønne kvalitetene, samtidig med å sikre økt tilgjengelighet og universell utforming, sambruk og et bredt aktivitetstilbud. 
Barnas byrom jobber med tiltak som skal gjøre sentrale bystrøk attraktive for barn og barnefamilier. Dette omfatter utvikling av lekeplasser/temaparker i sentrum og i bydelene. 
Klart vi skal leke! I alle farger, former og fasonger. Vi skal leke høyt og vi skal leke lavt. Vi skal leke sammen, vi skal løpe, rulle, rope, og le. Vi skal leke stille og for oss selv, vi skal undre, sanse, og tenke lange tankerekker i vår helt unike lille univers. Vi skal hvile, myse og kikke. Vi skal utagere, konkurrere, tøye grenser. Vi skal samarbeide, etterligne og speile.
Kommunens lekeplasser og utearealer knyttet til skoler og barnehager kontrolleres av Bytjeneste- og bypatruljeavdelingen ved Barnas byrom.
https://www.bergen.kommune.no/barnas-byrom
W:
H: