Cover image
Fra Funkisdagen 2013

Funkisdagen 24. juni 2017

Publisert 01.04.2017

Årets Funkisdag starter på Festplassen lørdag 24 juni klokken 12

Funkisdagens hovedbudskap er at alle mennesker, uansett forutsetninger, har drømmer og interesser. Vårt mål er at de som kommer innom arrangementet skal sitte igjen med et positivt inntrykk og en økt forståelse av at mennesker kan være forskjellige, men likevel like.

 

Målet med Funkisdagen er å sette humor og livsutfoldelse i fokus, og markere at personer med nedsatt funksjonsevne er fullverdige borgere og har en rettmessig plass i samfunnet og i bybildet.

- Vi ønsker å delta, og vi har samme drømmer og interesser som alle andre, som det står på Funkisdagens egen facebookside. Funkisdagen arrangeres av Norges Handikapforbunds Ungdom Sørvest

/uploads/userfiles/files/2017%20Funksidagen-3.pdf

W:
H: