Cover image

Minibanker - Universell Utforming (mars 2011)

Publisert 01.03.2011

Hvordan erfares tilgjengeligheten ved minibanker i Bergen sentrum. Hvordan samsvarer utformingen med universell utformings 7 prinsipper og ergoterapeutens syn om rett til aktivitet og deltagelse i hverdagen”.

NHF Bergen fikk henvendelse fra tre studenter som studerer Ergoterapi ved Høgskolen i Bergen, avdeling helse og sosialfag. I dette semesteret arbeider de med en bachelor i ergoterapi.

Målet med prosjektet var å undersøke om, og hvordan minibanker i Bergen sentrum er universelt utformet. Det ble en tur rundt i byen med test av plassering av minibanker både på gataplen, og inne på kjøpesenter. Med resultatene fra studien ønsker studentene å gi en større bevissthet til offentligheten om viktigheten av tilgjengelighet for alle.
W:
H: