Cover image

Minibanker - Universell Utforming (mars 2011)

Publisert 01.03.2011

Hvordan erfares tilgjengeligheten ved minibanker i Bergen sentrum. Hvordan samsvarer utformingen med universell utformings 7 prinsipper og ergoterapeutens syn om rett til aktivitet og deltagelse i hverdagen”.

NHF Bergen fikk henvendelse fra tre studenter som studerer Ergoterapi ved Høgskolen i Bergen, avdeling helse og sosialfag. I dette semesteret arbeider de med en bachelor i ergoterapi.

Målet med prosjektet var å undersøke om, og hvordan minibanker i Bergen sentrum er universelt utformet. Det ble en tur rundt i byen med test av plassering av minibanker både på gataplen, og inne på kjøpesenter. Med resultatene fra studien ønsker studentene å gi en større bevissthet til offentligheten om viktigheten av tilgjengelighet for alle.
Ti på hjul

Ti på hjul

https://www.bergenoghordalandturlag.no/ti-p-hjul-bergen/
Besøk ti flotte, utvalgte turmål i Bergen som alle kan gjennomføres på hjul! Dette er en super måte å bli kjent med nye turområder på! Turene er kartlagt etter beste evne. Turlaget tar gjerne imot tilbakemeldinger.
Send til prosjektansvarlig i Bergen og Hordaland Turlaget sin administrasjon.
Ledsagerbevis

Ledsagerbevis

https://www.bergen.kommune.no/ledsagerbevis-for-funksjonshemmede
Har du bostedsadresse i Bergen, kan du søke forvaltningsenheten i Bergen om ledsagerbevis. Det er 8 års aldersgrense på å få utstedt ledsagerbevis, ettersom det ikke er ansett som normalt at barn under åtte år går alene. Du velger selv hvem som skal være ledsageren din. Ledsageren må være fylt 16 år.
Bjørkhaug på Kvamskogen

Bjørkhaug på Kvamskogen

Bjørkhaug ligger like forbi NAF-en og Furedalen alpin. Bilvei helt frem til hytten. Flott turterreng like utenfor, så her kan hytten benyttes hele året, til alle årstider. Vi har avtale om brøyting, så fremkommelighet skal være sikret hele vinteren. 
W:
H: