Cover image

Brukerutvalg NAV Hjelpemiddelsentralen

Publisert 20.04.2020
https://www.nav.no/no/lokalt/vestland
Brukerutvalet gjer brukrarane høve til å delta i drøftingar og gje råd og innspel for å utvide sentralen sitt grunnlag for avgjersler. På den måten kan organisasjonane bidra til at NAV leverer stadig betre tenester til brukarar av tekniske hjelpemiddel i Hordaland.
  • Gje råd i når det gjeld hjelpemiddelsentralen sine vegval, satsingsområde, prioriteringar, innretting av verksemdsplan og konkrete tiltak som rettar seg mot sentralen sitt tilbod mot brukarane.
  • Fungera som ein erfaringsbank/ressursinstans når det gjeld opplevd sørvisnivå.
  • Fungera som rapportør av faktiske, og særleg utilsikta, verknadar av regelverk og rutinar.
  • Vera initiativtakar til samarbeids- og informasjonstiltak som brukarane ser behov for.
  • Vera kanal for gjensidig openheit og utveksling av informasjon som er viktig for brukarane.

Har du som bruker av Hjelpemiddelsentralen Hordaland saker du ønsker å få belyst, eller ha informasjon om, send oss en mail til: nhfbergen@gmail.com

Ti på hjul

Ti på hjul

https://www.bergenoghordalandturlag.no/ti-p-hjul-bergen/
Besøk ti flotte, utvalgte turmål i Bergen som alle kan gjennomføres på hjul! Dette er en super måte å bli kjent med nye turområder på! Turene er kartlagt etter beste evne. Turlaget tar gjerne imot tilbakemeldinger.
Send til prosjektansvarlig i Bergen og Hordaland Turlaget sin administrasjon.
Ledsagerbevis

Ledsagerbevis

https://www.bergen.kommune.no/ledsagerbevis-for-funksjonshemmede
Har du bostedsadresse i Bergen, kan du søke forvaltningsenheten i Bergen om ledsagerbevis. Det er 8 års aldersgrense på å få utstedt ledsagerbevis, ettersom det ikke er ansett som normalt at barn under åtte år går alene. Du velger selv hvem som skal være ledsageren din. Ledsageren må være fylt 16 år.
Bjørkhaug på Kvamskogen

Bjørkhaug på Kvamskogen

Bjørkhaug ligger like forbi NAF-en og Furedalen alpin. Bilvei helt frem til hytten. Flott turterreng like utenfor, så her kan hytten benyttes hele året, til alle årstider. Vi har avtale om brøyting, så fremkommelighet skal være sikret hele vinteren. 
W:
H: