Cover image

Handikapparkering

Publisert 23.03.2021
https://www.bergen.kommune.no/HC-parkering
HC-kort er en parkeringstillatelse som gir adgang til parkering på parkeringsplasser skiltet for forflytningshemmede. Tillatelsen gis til søkere som i tillegg til en forflytningshemming, kan dokumentere særlig behov for å bruke HC-parkeringsplassene. 
Parkeringskart Bergen sentrum se menypunkt:
Bruk av parkeringstillatelsen.

Du kan søke kommunen om parkeringstillatelse for forflytningshemmede (HC-kort). Du får vanligvis tillatelse for to til fem år. På offentlig parkeringsplass skiltet med tidsbegrensning på 30 minutter eller mer, kan du som har parkeringstillatelse for forflytningshemmede stå inntil dobbel tid uten å betale avgift. (nytt fra 2021) Dette gjelder ikke på offentlige parkeringsplasser for forflytningshemmede med oppgitt tidsbegrensning, kun for ordinære parkeringsplasser med tidsbegrensning. Du er selv ansvarlig for å holde deg oppdatert og følge skiltingen på stedet.

Ti på hjul

Ti på hjul

https://www.bergenoghordalandturlag.no/ti-p-hjul-bergen/
Besøk ti flotte, utvalgte turmål i Bergen som alle kan gjennomføres på hjul! Dette er en super måte å bli kjent med nye turområder på! Turene er kartlagt etter beste evne. Turlaget tar gjerne imot tilbakemeldinger.
Send til prosjektansvarlig i Bergen og Hordaland Turlaget sin administrasjon.
Ledsagerbevis

Ledsagerbevis

https://www.bergen.kommune.no/ledsagerbevis-for-funksjonshemmede
Har du bostedsadresse i Bergen, kan du søke forvaltningsenheten i Bergen om ledsagerbevis. Det er 8 års aldersgrense på å få utstedt ledsagerbevis, ettersom det ikke er ansett som normalt at barn under åtte år går alene. Du velger selv hvem som skal være ledsageren din. Ledsageren må være fylt 16 år.
Bjørkhaug på Kvamskogen

Bjørkhaug på Kvamskogen

Bjørkhaug ligger like forbi NAF-en og Furedalen alpin. Bilvei helt frem til hytten. Flott turterreng like utenfor, så her kan hytten benyttes hele året, til alle årstider. Vi har avtale om brøyting, så fremkommelighet skal være sikret hele vinteren. 
W:
H: