Cover image

Handikapparkering

Publisert 23.03.2021
https://www.bergen.kommune.no/HC-parkering
HC-kort er en parkeringstillatelse som gir adgang til parkering på parkeringsplasser skiltet for forflytningshemmede. Tillatelsen gis til søkere som i tillegg til en forflytningshemming, kan dokumentere særlig behov for å bruke HC-parkeringsplassene. 
Parkeringskart Bergen sentrum se menypunkt:
Bruk av parkeringstillatelsen.

Du kan søke kommunen om parkeringstillatelse for forflytningshemmede (HC-kort). Du får vanligvis tillatelse for to til fem år. På offentlig parkeringsplass skiltet med tidsbegrensning på 30 minutter eller mer, kan du som har parkeringstillatelse for forflytningshemmede stå inntil dobbel tid uten å betale avgift. (nytt fra 2021) Dette gjelder ikke på offentlige parkeringsplasser for forflytningshemmede med oppgitt tidsbegrensning, kun for ordinære parkeringsplasser med tidsbegrensning. Du er selv ansvarlig for å holde deg oppdatert og følge skiltingen på stedet.

W:
H: