Cover image

Handikapparkering

Publisert 23.06.2018
www.bergen.kommune.no/tjenestetilbud/
Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for å finne parkeringsplass i tilknytning til bosted, arbeid og annen aktivitet. 

Du kan søke kommunen om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Tillatelsen gir deg rett til å parkere på offentlig skiltet og reservert parkeringsplass uten at du betaler avgift, og uten at du behøver å følge den lengste fastsatte parkeringstiden (så sant det ikke er gitt melding om noe annet). Du får vanligvis tillatelse for to til fem år.

Se parkeringskart: www.bergen.kommune.no/Parkeringskart

HC-parkeringsplasser merket med gult på kartet.

W:
H: