Cover image
Avsatt plass for rullestolbruker i auditorium

Temasamling om universell utforming 16. februar

Publisert 02.02.2023
Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse (KRPF) inviterer til temasamling om universell utforming innen høyere utdanning. Tid og sted: Bergen Rådhus, 16. februar mellom klokken 15.00 og 18.00.
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/samfunn/meld-deg-pa-temasamling-om-universell-utforming-16-februar

KRFF søker innsikt i hvordan byens største utdanningsinstitusjoner forholder seg til universell utforming (UU), både når det gjelder egne studenter og ansatte og i fagmiljøet og i undervisningen av kommende tjenesteytere, som helsearbeidere og andre.

Påmelding til krff@bergen.kommune.no innen 9. februar.

Deltakerne på samlingen vil være organisasjoner, fagfolk i kommunen og medlemmer i Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse (KRPF). Andre interesserte er også velkomne til å delta. 

W:
H: