Cover image

Handikapparkering Bergen Lufthavn Flesland

Publisert 30.06.2019

https://avinor.no/flyplass/bergen/parkering/
17. august 2017 åpnet den nye terminalen. Innkjøringen til terminalen er endret. Den nye terminalen er delt inn i ankomst- og avgangsnivå. Som bilist kan du kjøre helt opp til avgangsnivået foran terminalen (kun avstigning, ikke parkering). Det er parkering ved nivå for ankomst.

HC-parkering - se kart:
https://avinor.no/bergen-lufthavn/parkering/parkeringskart

Du trenger ikke løse billett når du parkerer. Du får ikke p-bot for manglende betaling. Husk likevel å overholde skilter og regler for reservert parkering. Det behøves ingen betaling hvis innkjøring og utkjøring utgjør noen få minutter, se skilter på stedet for fri gjennomkjøringstid. Alle  parkeringsområder har reserverte plasser for bevegelseshemmede. Disse plassene er lokalisert i nærhet til gangsoner som fører til terminalen. Bom er erstattet med automatisk skiltgjenkjenning på alle parkeringsområder. Det gjør det mulig for alle å benytte seg av parkeringstilbudet.

W:
H: