Cover image

Handikapparkering Bergen Lufthavn Flesland

Publisert 30.06.2019

https://avinor.no/flyplass/bergen/parkering/
17. august 2017 åpnet den nye terminalen. Innkjøringen til terminalen er endret. Den nye terminalen er delt inn i ankomst- og avgangsnivå. Som bilist kan du kjøre helt opp til avgangsnivået foran terminalen (kun avstigning, ikke parkering). Det er parkering ved nivå for ankomst.

HC-parkering - se kart:
https://avinor.no/bergen-lufthavn/parkering/parkeringskart

Du trenger ikke løse billett når du parkerer. Du får ikke p-bot for manglende betaling. Husk likevel å overholde skilter og regler for reservert parkering. Det behøves ingen betaling hvis innkjøring og utkjøring utgjør noen få minutter, se skilter på stedet for fri gjennomkjøringstid. Alle  parkeringsområder har reserverte plasser for bevegelseshemmede. Disse plassene er lokalisert i nærhet til gangsoner som fører til terminalen. Bom er erstattet med automatisk skiltgjenkjenning på alle parkeringsområder. Det gjør det mulig for alle å benytte seg av parkeringstilbudet.

Ti på hjul

Ti på hjul

https://www.bergenoghordalandturlag.no/ti-p-hjul-bergen/
Besøk ti flotte, utvalgte turmål i Bergen som alle kan gjennomføres på hjul! Dette er en super måte å bli kjent med nye turområder på! Turene er kartlagt etter beste evne. Turlaget tar gjerne imot tilbakemeldinger.
Send til prosjektansvarlig i Bergen og Hordaland Turlaget sin administrasjon.
Ledsagerbevis

Ledsagerbevis

https://www.bergen.kommune.no/ledsagerbevis-for-funksjonshemmede
Har du bostedsadresse i Bergen, kan du søke forvaltningsenheten i Bergen om ledsagerbevis. Det er 8 års aldersgrense på å få utstedt ledsagerbevis, ettersom det ikke er ansett som normalt at barn under åtte år går alene. Du velger selv hvem som skal være ledsageren din. Ledsageren må være fylt 16 år.
Bjørkhaug på Kvamskogen

Bjørkhaug på Kvamskogen

Bjørkhaug ligger like forbi NAF-en og Furedalen alpin. Bilvei helt frem til hytten. Flott turterreng like utenfor, så her kan hytten benyttes hele året, til alle årstider. Vi har avtale om brøyting, så fremkommelighet skal være sikret hele vinteren. 
W:
H: