Cover image

ByGarasjen med kundemottak (okt 2015)

Publisert 08.10.2015
Forflytningshemmede, med offentlig utstedt HC-kort, er fritatt for betalingsplikt i ByGarasjen ved parkering kortere enn 24 timer.

Parkering utover 24 timer belastes i henhold til ordinære betalingssatser. Det er 10 handikapparkeringsplasser i ByGarasjen, 6 plasser mot Bergen Storsenter på plan 1, og 4 tilsvarende plasser på plan 2. Forflytningshemmede kan benytte alle øvrige plasser, inkludert 18 familieplassene på plan 1 syd. Disse plassene er 3,5 meter brede. Vårt nye kundesenter er tilrettelagt for betjening av kjørende, gjennom ekspedisjonsluken mot utkjøringsfeltet til venstre, i midten av ByGarasjen. Kunder med HC-kort kan da vise sitt kort til betjeningen, sammen med innkjøringsbilletten. Kunden vil da få omgjort billetten til fribillett for HC-kunde slik at man fritt kan passere ut av ByGarasjen. NB! Høydebegrensningen i ByGarasjen er 2,0 m.   www.bergenparkering.no/bygarasjen/

 

W:
H: