Cover image

ByGarasjen med kundemottak (okt 2015)

Publisert 08.10.2015
Forflytningshemmede, med offentlig utstedt HC-kort, er fritatt for betalingsplikt i ByGarasjen ved parkering kortere enn 24 timer.

Forflytningshemmede er fritatt for betalingsplikt i ByGarasjen ved parkering kortere enn 24 timer. Parkering utover 24 timer belastes i henhold til ordinære satser. Det er 10 plasser reservert for forflytningshemmede i ByGarasjen, 6 plasser mot Bergen Storsenter på plan 1, og 4 tilsvarende plasser på plan 2.
For å registrere betalingsfritak, må du henvende deg til vårt døgnbemannet kundesenter på plan 1 ved utkjøringsfeltene, og oppgi ditt bilnummer. Henvendelsen må skje etter innkjøring og før utkjøring. Der må du også fremvise gyldig HC-kort. Betalingsfritaket gis da for den aktuelle parkeringen, selv om du har en Sesam Sesam-avtale med auto betaling.

NB! Høydebegrensningen i ByGarasjen er 2,0 m.   www.bergenparkering.no/bygarasjen/

 

W:
H: