Cover image

Nasjonal BPA-aksjon 2. desember kl 12.00 ved Bergen Rådhus

Publisert 08.10.2016
Den 3. desember er FNs internasjonale dag for funksjonshemmede. Denne dagen skal bli historisk! Fredag 2. desember vil vi derfor sette fokus på Brukerstyrt Personlig Assistanse, og hvor utrolig viktig det er for manges mulighet til å bidra i samfunnet.
Denne aksjonen er et samarbeid mellom NHFU og NHF rundt om i landet.  Vi håper at lokallagene i Sørvest ønsker å være med å bidra til at dette blir en markering som blir lagt merke til. NHFU Sørvest er klare til å stille opp, og vi håper flest mulig engasjerte medlemmer vil være med på denne markeringen. I dag i Norge får altfor mange for lite BPA timer til å leve, de får kun eksistere. Vi ønsker å vise hvordan mangelen på nok timer, tilgang til gode BPA løsninger og forskjellene fra de enkelte kommuner innskrenker menneskers muligheter til å delta aktivt i samfunnslivet, ta utdanning og komme i arbeid. For veldig mange er Brukerstyrt personlig assistanse en avgjørende faktor for om man får mulighet til å leve og bo selvstendig, og til å ha et aktivt og sosialt liv sammen med venner og familie. Mange funksjonshemmede i dagens samfunn må velge mellom å gå på do eller å lage seg middag.
Ti på hjul

Ti på hjul

https://www.bergenoghordalandturlag.no/ti-p-hjul-bergen/
Besøk ti flotte, utvalgte turmål i Bergen som alle kan gjennomføres på hjul! Dette er en super måte å bli kjent med nye turområder på! Turene er kartlagt etter beste evne. Turlaget tar gjerne imot tilbakemeldinger.
Send til prosjektansvarlig i Bergen og Hordaland Turlaget sin administrasjon.
Ledsagerbevis

Ledsagerbevis

https://www.bergen.kommune.no/ledsagerbevis-for-funksjonshemmede
Har du bostedsadresse i Bergen, kan du søke forvaltningsenheten i Bergen om ledsagerbevis. Det er 8 års aldersgrense på å få utstedt ledsagerbevis, ettersom det ikke er ansett som normalt at barn under åtte år går alene. Du velger selv hvem som skal være ledsageren din. Ledsageren må være fylt 16 år.
Bjørkhaug på Kvamskogen

Bjørkhaug på Kvamskogen

Bjørkhaug ligger like forbi NAF-en og Furedalen alpin. Bilvei helt frem til hytten. Flott turterreng like utenfor, så her kan hytten benyttes hele året, til alle årstider. Vi har avtale om brøyting, så fremkommelighet skal være sikret hele vinteren. 
W:
H: