Cover image

Nasjonal BPA-aksjon 2. desember kl 12.00 ved Bergen Rådhus

Publisert 08.10.2016
Den 3. desember er FNs internasjonale dag for funksjonshemmede. Denne dagen skal bli historisk! Fredag 2. desember vil vi derfor sette fokus på Brukerstyrt Personlig Assistanse, og hvor utrolig viktig det er for manges mulighet til å bidra i samfunnet.
Denne aksjonen er et samarbeid mellom NHFU og NHF rundt om i landet.  Vi håper at lokallagene i Sørvest ønsker å være med å bidra til at dette blir en markering som blir lagt merke til. NHFU Sørvest er klare til å stille opp, og vi håper flest mulig engasjerte medlemmer vil være med på denne markeringen. I dag i Norge får altfor mange for lite BPA timer til å leve, de får kun eksistere. Vi ønsker å vise hvordan mangelen på nok timer, tilgang til gode BPA løsninger og forskjellene fra de enkelte kommuner innskrenker menneskers muligheter til å delta aktivt i samfunnslivet, ta utdanning og komme i arbeid. For veldig mange er Brukerstyrt personlig assistanse en avgjørende faktor for om man får mulighet til å leve og bo selvstendig, og til å ha et aktivt og sosialt liv sammen med venner og familie. Mange funksjonshemmede i dagens samfunn må velge mellom å gå på do eller å lage seg middag.
W:
H: