Cover image

Tobii Norge

Publisert 21.06.2015
http://www.tobiidynavox.no/
Tobii Dynavox er et datterselskap av Tobii AB, den globale leder og pioner innen øyeavlesing og øyestyring: en teknologi som gjør det mulig for en datamaskin å fortelle nøyaktig hvor på skjermen en person ser.
Vi har full fokus og engasjement for våre kunder, og på banebrytende nye produkt, som utnytter vår revolusjonerende teknologi og enestående ekspertise. Vårt mål er å bidra til å gi muligheter gjennom tekniske hjelpemidler for alle som har fysiske, kognitive, språklige og kommunikasjonsutfordringer på grunn av diagnoser som ALS, Retts syndrom, hjerneslag, traumatisk hjerneskade, ryggmargsskader, autisme, eller cerebral parese. Med et bredere spekter av produkter, vil de individene som vi betjener har flere alternativer, og vil være i stand til å velge den løsningen som passer best for deres behov, noe som resulterer i mer vellykket kommunikasjon.
W:
H: