Cover image

Tobii Norge

Publisert 21.06.2015
http://www.tobiidynavox.no/
Tobii Dynavox er et datterselskap av Tobii AB, den globale leder og pioner innen øyeavlesing og øyestyring: en teknologi som gjør det mulig for en datamaskin å fortelle nøyaktig hvor på skjermen en person ser.
Vi har full fokus og engasjement for våre kunder, og på banebrytende nye produkt, som utnytter vår revolusjonerende teknologi og enestående ekspertise. Vårt mål er å bidra til å gi muligheter gjennom tekniske hjelpemidler for alle som har fysiske, kognitive, språklige og kommunikasjonsutfordringer på grunn av diagnoser som ALS, Retts syndrom, hjerneslag, traumatisk hjerneskade, ryggmargsskader, autisme, eller cerebral parese. Med et bredere spekter av produkter, vil de individene som vi betjener har flere alternativer, og vil være i stand til å velge den løsningen som passer best for deres behov, noe som resulterer i mer vellykket kommunikasjon.
Ti på hjul

Ti på hjul

https://www.bergenoghordalandturlag.no/ti-p-hjul-bergen/
Besøk ti flotte, utvalgte turmål i Bergen som alle kan gjennomføres på hjul! Dette er en super måte å bli kjent med nye turområder på! Turene er kartlagt etter beste evne. Turlaget tar gjerne imot tilbakemeldinger.
Send til prosjektansvarlig i Bergen og Hordaland Turlaget sin administrasjon.
Ledsagerbevis

Ledsagerbevis

https://www.bergen.kommune.no/ledsagerbevis-for-funksjonshemmede
Har du bostedsadresse i Bergen, kan du søke forvaltningsenheten i Bergen om ledsagerbevis. Det er 8 års aldersgrense på å få utstedt ledsagerbevis, ettersom det ikke er ansett som normalt at barn under åtte år går alene. Du velger selv hvem som skal være ledsageren din. Ledsageren må være fylt 16 år.
Bjørkhaug på Kvamskogen

Bjørkhaug på Kvamskogen

Bjørkhaug ligger like forbi NAF-en og Furedalen alpin. Bilvei helt frem til hytten. Flott turterreng like utenfor, så her kan hytten benyttes hele året, til alle årstider. Vi har avtale om brøyting, så fremkommelighet skal være sikret hele vinteren. 
W:
H: