Cover image
Fløttmannsplassen ved Småpudden

Nye møteplasser, byrom

Publisert 10.04.2019
Bergen Kommune ved Bymiljøetaten har i 2018 ferdigstillt flere møteplasser, og byrom. Som Fløttmannsplassen, en ny møteplass i Damsgårdsveien. Møllendal allmenning er en ny storstue og møteplass med torg ved ny Fakultet for Kunst Musikk Design. Nygårdsparkens øvre del, en attraktiv park for allmennheten. Det tilrettelegges for lek og aktivitet samt gode oppholdsplasser for folk i alle aldre.

Fløttmannslassen er et sentralt punkt i den sammenhengende tverrforbindelsen mellom sentrum, via Nygårdsparken, over den nye Småpudden til møteplassen, videre gjennom det som skal bli gatetun i Damsgårdsveien, og opp til Løvstien. Fløttmannsplassen, blir sammen med gatetunet i Damsgårdsveien, en sammenhengende og åpen plass mellom boligene og sjøen, omkranset av trær og plantefelt.
https://kmd.uib.no/no/forside
Møllendal Allmenning strekker seg fra Møllendalsveien og ned til store Lungegårdsvann og blir en forlengelse av Kunstallmenningen foran Fakultet for Kunst Musikk Design. Allmenningen er et sentralt møtepunkt i den sammenhengende gangforbindelsen rundt Store Lungegårdsvann.
 

Øvre del av Nygårdsparken har fått en Paviljongen. Den er overbygget med sitteplasser med et sitteamfi i fortsettelsen av paviljongen, som også skal kunne fungere som scene når det er konserter eller teaterforestillinger på stedet. Leketilbud for barn og unge skal gjøre området attraktivt. Her er lagt til rette for aktiviteter tilpasset ulike brukere og aldersgrupper og inneholder disser under paviljongtaket, bordtennis, boccia, lydlek, trampoliner og bølgende lekeelementene tilpasset barn.

W:
H: