Cover image
Glassgulv over det gamle svømmebassenget

Tilgjengelighetsprisen 2017

Publisert 05.02.2018
Nyåpnede Møhlenpris oppveksttun er tildelt Tilgjengelighetsprisen 2017 for god universell utforming. Terje Reinan fra Etat for utbygging la vekt på den gode samarbeidsprosessen (blant annet med Kommunalt råd for funksjonshemmede) som har ført til en god tilpassing av et så gammelt bygg.

Tilgjengelighetsprisen deles ut av Kommunalt råd for funksjonshemmede Bergen, og er en påskjønnelse for god universell utforming. Møhlenpris skole ble bygget i 1912 og ble rammet av en storbrann i 2014. Det nye oppveksttunet har tatt vare på den gamle bygningen, men med nye og godt universell utformede løsninger. I begrunnelsen for prisen legger rådet spesielt vekt på at det er imponerende at en så gammel bygning kan gjenreises og gjøres universelt tilpasset for alle brukere.

Bygget har blant annet ledelinjer og gode markeringer for synshemmede. Det er installert heis. Det er løfteramper for rullestol der det ikke er mulig å installere heis. Bygget har lyse og gode rom, enkel tilkomst, dørautomatikk, og lydanlegg.

W:
H: