Cover image
Glassgulv over det gamle svømmebassenget

Tilgjengelighetsprisen 2017

Publisert 05.02.2018
Nyåpnede Møhlenpris oppveksttun er tildelt Tilgjengelighetsprisen 2017 for god universell utforming. Terje Reinan fra Etat for utbygging la vekt på den gode samarbeidsprosessen (blant annet med Kommunalt råd for funksjonshemmede) som har ført til en god tilpassing av et så gammelt bygg.

Tilgjengelighetsprisen deles ut av Kommunalt råd for funksjonshemmede Bergen, og er en påskjønnelse for god universell utforming. Møhlenpris skole ble bygget i 1912 og ble rammet av en storbrann i 2014. Det nye oppveksttunet har tatt vare på den gamle bygningen, men med nye og godt universell utformede løsninger. I begrunnelsen for prisen legger rådet spesielt vekt på at det er imponerende at en så gammel bygning kan gjenreises og gjøres universelt tilpasset for alle brukere.

Bygget har blant annet ledelinjer og gode markeringer for synshemmede. Det er installert heis. Det er løfteramper for rullestol der det ikke er mulig å installere heis. Bygget har lyse og gode rom, enkel tilkomst, dørautomatikk, og lydanlegg.

Ti på hjul

Ti på hjul

https://www.bergenoghordalandturlag.no/ti-p-hjul-bergen/
Besøk ti flotte, utvalgte turmål i Bergen som alle kan gjennomføres på hjul! Dette er en super måte å bli kjent med nye turområder på! Turene er kartlagt etter beste evne. Turlaget tar gjerne imot tilbakemeldinger.
Send til prosjektansvarlig i Bergen og Hordaland Turlaget sin administrasjon.
Ledsagerbevis

Ledsagerbevis

https://www.bergen.kommune.no/ledsagerbevis-for-funksjonshemmede
Har du bostedsadresse i Bergen, kan du søke forvaltningsenheten i Bergen om ledsagerbevis. Det er 8 års aldersgrense på å få utstedt ledsagerbevis, ettersom det ikke er ansett som normalt at barn under åtte år går alene. Du velger selv hvem som skal være ledsageren din. Ledsageren må være fylt 16 år.
Bjørkhaug på Kvamskogen

Bjørkhaug på Kvamskogen

Bjørkhaug ligger like forbi NAF-en og Furedalen alpin. Bilvei helt frem til hytten. Flott turterreng like utenfor, så her kan hytten benyttes hele året, til alle årstider. Vi har avtale om brøyting, så fremkommelighet skal være sikret hele vinteren. 
W:
H: