Cover image

Småpudden - Tilgjengelighetsprisen 2016

Publisert 15.09.2016

Kommunalt råd for funksjonshemmede Bergen deler ut Tilgjengelighetsprisen som er en påskjønnelse for tilrettelegging for funksjonshemmede i alle kategorier. Mottakere kan være næringsdrivende, organisasjoner, privatpersoner eller offentlige virksomheter. 

Småpudden åpnet 14.juni 2016. Det som tidligere var et industriområde langs Damsgårdssundet, er i ferd med å forvandles til et kontor- og boligområde som samtidig sikrer innbyggerne på begge sider av sundet tilgang til sjøen. Det synligste landemerket er den nye Småpudden bro. Fra nye Legevakten forbi http://colonialen.no/kranen/ , videre langs bryggen ved DnB, flatt og fint, godt tilrettelagt med utsikt over båter, fjord og byfjell. Her har Bergen og omegn Boligbyggelag stått for en omfattende utbygging av boliger de siste årene. Nytt boligprosjekt BOB: http://www.1912.no/
Videre over Småpudden kommer en til BI, og til http://vilvite.no/
En fin tur langs Damsgårdsundet med mye nytt, godt tilrettelagt område langs sjøen med brygge og småbåter i havn.

Kommunalt råd for funksjonshemmede tildeler tilgjengelighetsprisen 2016 til SMÅPUDDEN. 
Småpudden oppfordrer med sin eksistens byens befolkning til bevegelse. Broen øker tilgjengeligheten til sentrum og bydelen og er godt tilgjengelig for funksjonshemmede. Broen har tydelig merkede felt for syklister og gående med ulikt dekke og ulik farge på dekket. Det er en tydelig kant mellom sykkelfelt og gangfeltet, og kanten er merket med kontrast. Belysningen er god for gående.  De fleste broer har litt stigning, men dekket er godt og det er laget flere avsatser underveis der rullestolbrukere kan hvile.  
Prisen ble mottatt av prosjektleder for Småpudden, Gry Stenersen, sjef i bymiljøetaten Geir Haveraaen so mottok plaketten og regiondirektør Mabel Johansen i Husbanken som mottok en blomsterbukett på grunn av Husbankens rolle i realiseringen av prosjektet. 

W:
H: