Cover image

Bybanen

Publisert 31.05.2016

www.bybanen.no/
NHF Bergen har i samarbeide med NHF Sørvest utarbeidet en omfattende rapport etter flere turer med banen.

 

Besøkt og testet stort sett alle stasjoner. Rapport Bybanen 2010. Rapporten omhandler vurdering av de enkelte stasjonene, betalingsautomatene samt kontrollavleseren inne i vognene, på- og avstigning (problemer med glipe/avstand mellom bane og perrong) Videre sett på sikkerhet som innfesting av rullestol og evakuering ved en eventuell uforutsett hendelse. Punkt vi ikke finner er ivaretatt.  

Siste pr. mars 2011: Gummilister er installerte på alle vogner under dører til rullestol/barnevogn områder. Gummilister er ikke installerte under døren som er helt frem eller bak på vogn fordi disse dørene er ikke egnet til rullestol og barnevogner. Artikkel i Bergens Tidende vedr. betalingsautomatene se: www.bt.no/

 

 

W:
H: