Cover image

Bybanen

Publisert 31.05.2016

www.bybanen.no/
NHF Bergen har i samarbeide med NHF Sørvest utarbeidet en omfattende rapport etter flere turer med banen.

 

Besøkt og testet stort sett alle stasjoner. Rapport Bybanen 2010. Rapporten omhandler vurdering av de enkelte stasjonene, betalingsautomatene samt kontrollavleseren inne i vognene, på- og avstigning (problemer med glipe/avstand mellom bane og perrong) Videre sett på sikkerhet som innfesting av rullestol og evakuering ved en eventuell uforutsett hendelse. Punkt vi ikke finner er ivaretatt.  

Siste pr. mars 2011: Gummilister er installerte på alle vogner under dører til rullestol/barnevogn områder. Gummilister er ikke installerte under døren som er helt frem eller bak på vogn fordi disse dørene er ikke egnet til rullestol og barnevogner. Artikkel i Bergens Tidende vedr. betalingsautomatene se: www.bt.no/

 

 

Ti på hjul

Ti på hjul

https://www.bergenoghordalandturlag.no/ti-p-hjul-bergen/
Besøk ti flotte, utvalgte turmål i Bergen som alle kan gjennomføres på hjul! Dette er en super måte å bli kjent med nye turområder på! Turene er kartlagt etter beste evne. Turlaget tar gjerne imot tilbakemeldinger.
Send til prosjektansvarlig i Bergen og Hordaland Turlaget sin administrasjon.
Ledsagerbevis

Ledsagerbevis

https://www.bergen.kommune.no/ledsagerbevis-for-funksjonshemmede
Har du bostedsadresse i Bergen, kan du søke forvaltningsenheten i Bergen om ledsagerbevis. Det er 8 års aldersgrense på å få utstedt ledsagerbevis, ettersom det ikke er ansett som normalt at barn under åtte år går alene. Du velger selv hvem som skal være ledsageren din. Ledsageren må være fylt 16 år.
Bjørkhaug på Kvamskogen

Bjørkhaug på Kvamskogen

Bjørkhaug ligger like forbi NAF-en og Furedalen alpin. Bilvei helt frem til hytten. Flott turterreng like utenfor, så her kan hytten benyttes hele året, til alle årstider. Vi har avtale om brøyting, så fremkommelighet skal være sikret hele vinteren. 
W:
H: