Cover image
Rampe som gjør sin misjon

Troldhaugen - oppgradert uteområde

Publisert 21.06.2019
https://kodebergen.no/praktisk-tilgjengelighet
Villaen på Troldhaugen ble ferdigstilt i 1885 og ekteparet Grieg bodde her de siste 22 somrene av Edvards liv. Stedet er i dag fylt av interessante minner om Grieg og har siden 1928, da området ble åpnet som museum, vært et valfartssted for Griegelskere fra alle kanter av verden.

Etter andre verdenskrig fikk museet fast bemanning og besto da av villaen, komponisthytten og gravstedet. I 1985 ble konsertsalen Troldsalen innviet, og i 1995 åpnet museumsbygget. Edvard Grieg Museum er godt tilrettelagt. Handikapparkering like ved museumsbygget, handikaptoalett i museet og i Troldsalen. Med mange besøkene kan det bli litt trangt. Dekke ute har både grus, heller og asfalt. I villaen legger guiden ut rampe, en kommer da direkt inn i en av stuene. I den siste opprustningen, som startet høsten 2014, har foajeen blitt bygget om og oppgradert. Utendørsområdet er også blitt oppgradert, med nye inngangspartier, ny tilkomst fra østsiden og en ny gangvei på området. Innvendig er det satt inn ny himling, nye toaletter, moderne garderobe og avanserte lyssystemer. Det store ombyggingsprosjektet som ble påbegynt i 2012, er nå sluttført og hele museumsanlegget på Troldhaugen er løftet til en ny høyde. Fra villaen er det en flott utsikt utover Nordåsvannet. Til Komponisthytten og gravstedet det ikke mulig å komme med rullestol. For bratt og ulent terreng ned hit.

Ti på hjul

Ti på hjul

https://www.bergenoghordalandturlag.no/ti-p-hjul-bergen/
Besøk ti flotte, utvalgte turmål i Bergen som alle kan gjennomføres på hjul! Dette er en super måte å bli kjent med nye turområder på! Turene er kartlagt etter beste evne. Turlaget tar gjerne imot tilbakemeldinger.
Send til prosjektansvarlig i Bergen og Hordaland Turlaget sin administrasjon.
Ledsagerbevis

Ledsagerbevis

https://www.bergen.kommune.no/ledsagerbevis-for-funksjonshemmede
Har du bostedsadresse i Bergen, kan du søke forvaltningsenheten i Bergen om ledsagerbevis. Det er 8 års aldersgrense på å få utstedt ledsagerbevis, ettersom det ikke er ansett som normalt at barn under åtte år går alene. Du velger selv hvem som skal være ledsageren din. Ledsageren må være fylt 16 år.
Bjørkhaug på Kvamskogen

Bjørkhaug på Kvamskogen

Bjørkhaug ligger like forbi NAF-en og Furedalen alpin. Bilvei helt frem til hytten. Flott turterreng like utenfor, så her kan hytten benyttes hele året, til alle årstider. Vi har avtale om brøyting, så fremkommelighet skal være sikret hele vinteren. 
W:
H: