Cover image

TT-kort

Publisert 15.05.2021
https://www.vestlandfylke.no/tt-kort/
Funksjonshemma som ikkje kan nytte det ordinære kollektive rutetilbodet, kan få økonomisk støtte til reiser. 1. januar 2021 kom det endringar i TT-ordninga for Vestland fylkeskommune. Alle TT-brukarar skal ha fått tilsendt nytt TT-kort som skal brukast frå 1. januar 2021.

TT står for tilrettelagt transport. Det er ei ordning der funksjonshemma som ikkje kan nytte det ordinære kollektive rutetilbodet, kan få økonomisk støtte til reiser. Vi kan tilby tilrettelagt transport med drosje eller spesialbil. Ordninga skal ikkje erstatte eit dårleg eller manglande kollektivtilbod. Du som ønsker TT-kort kan sende søknad om godkjenning som brukar av ordninga til Vestland fylkeskommune.

TT-kort for fritidsreiser blir prioritert blinde, sterkt svaksynte og  brukarar som er avhengig av rullestol utandørs. Personar med sterkt nedsett mobilitet kan og søkje.

W:
H: