Cover image

Bergen Kommune: Bybefaring 5./6.juni 2018

Publisert 15.06.2018

Universell utforming var tema da Kommunalt råd for funksjonshemmede møtte komite for helse og sosial i vår. Rådet var ikke fornøyd, og ønsket å vise komiteens medlemmer hvordan det er å bevege seg som funksjonshemmet i Bergen.

Bybefaring
Komite for helse og sosial og komite for miljø og byutvikling var med på byberfaringene.
 

Vi håper å få visualisert de utfordringer mange av byens innbyggere og besøkende har ved å bevege seg i Bergen sentrum, sier Svein Nord Kristiansen på vegne av rådet.

Rådet håper med disse befaringene å få politikerne til å sette større fokus på verdien og nytten av god universell utforming.

- Kanskje vi kan få gjennomslag for å få en person i Bergen kommune som har ansvar for universell utforming? følger Kristiansen opp.

Rådet oppfordrer alle som driver næringsvirksomhet i Bergen å tenke gjennom hvordan de kan tilrettelegge sine fasiliteter bedre for alle kundegrupper.

- Mye kan gjøres med enkle grep. Her er det lov å bruke fantasien, avslutter Kristiansen.

W:
H: