Cover image

Hjelpemiddelhuset Bergen Kommune

Publisert 21.05.2018
Hjelpemiddelhuset tlf: 53034880
Kokstaddalen 43
5257 KOKSTAD

Personer med redusert funksjonsevne kan låne hjelpemidler. Målet er å bidra til en lettere hverdag. Hjelpemidlene kan lånes ut for en kortere eller lengre periode. Når det ikke lenger er behov for hjelpemiddelet, skal det returneres.
 

Kommunal hjelpemiddelservice er inndelt i to tjenester: Hjelpemiddelhuset mottar og formidler korttidsutlån. I tillegg har de utkjøring og innhenting av langtidshjelpemidler for NAV hjelpemiddelsentral. Servicemannstjeneste sørger for installasjon, reparasjon av hjelpemidler. I tillegg har de demontering og innhenting av hjelpemidler og trygghetsalarmer. Servicemennene er og sentrale aktører innenfor programering, montering og testing av velferdsteknolog i hjemmene. Servicemannstjenesten er stasjonert i 4 arbeidslag; Åsane/Arna, Ytrebygda/Fana, Bergenhus/Årstad og Fyllingsdalen/Laksevåg.

Så har du hjelpemiddel som ikke lenger er i bruk, som står i en bod, eller kjeller er Hjelpemiddelsentralen svært intressert i at dette blir innlevert. Hjelpemiddelsentralen får da ryddet opp i hjelpemiddel som er ute hos brukere, gamle og utrangerte hjelpemiddler blir bosset, noe kan repareres og andre kan kanske resirkuleres.

W:
H: