Cover image

Hjelpemiddelhuset Bergen Kommune

Publisert 21.05.2018
Hjelpemiddelhuset tlf: 53034880
Kokstaddalen 43
5257 KOKSTAD

Personer med redusert funksjonsevne kan låne hjelpemidler. Målet er å bidra til en lettere hverdag. Hjelpemidlene kan lånes ut for en kortere eller lengre periode. Når det ikke lenger er behov for hjelpemiddelet, skal det returneres.
 

Kommunal hjelpemiddelservice er inndelt i to tjenester: Hjelpemiddelhuset mottar og formidler korttidsutlån. I tillegg har de utkjøring og innhenting av langtidshjelpemidler for NAV hjelpemiddelsentral. Servicemannstjeneste sørger for installasjon, reparasjon av hjelpemidler. I tillegg har de demontering og innhenting av hjelpemidler og trygghetsalarmer. Servicemennene er og sentrale aktører innenfor programering, montering og testing av velferdsteknolog i hjemmene. Servicemannstjenesten er stasjonert i 4 arbeidslag; Åsane/Arna, Ytrebygda/Fana, Bergenhus/Årstad og Fyllingsdalen/Laksevåg.

Så har du hjelpemiddel som ikke lenger er i bruk, som står i en bod, eller kjeller er Hjelpemiddelsentralen svært intressert i at dette blir innlevert. Hjelpemiddelsentralen får da ryddet opp i hjelpemiddel som er ute hos brukere, gamle og utrangerte hjelpemiddler blir bosset, noe kan repareres og andre kan kanske resirkuleres.

Ti på hjul

Ti på hjul

https://www.bergenoghordalandturlag.no/ti-p-hjul-bergen/
Besøk ti flotte, utvalgte turmål i Bergen som alle kan gjennomføres på hjul! Dette er en super måte å bli kjent med nye turområder på! Turene er kartlagt etter beste evne. Turlaget tar gjerne imot tilbakemeldinger.
Send til prosjektansvarlig i Bergen og Hordaland Turlaget sin administrasjon.
Ledsagerbevis

Ledsagerbevis

https://www.bergen.kommune.no/ledsagerbevis-for-funksjonshemmede
Har du bostedsadresse i Bergen, kan du søke forvaltningsenheten i Bergen om ledsagerbevis. Det er 8 års aldersgrense på å få utstedt ledsagerbevis, ettersom det ikke er ansett som normalt at barn under åtte år går alene. Du velger selv hvem som skal være ledsageren din. Ledsageren må være fylt 16 år.
Bjørkhaug på Kvamskogen

Bjørkhaug på Kvamskogen

Bjørkhaug ligger like forbi NAF-en og Furedalen alpin. Bilvei helt frem til hytten. Flott turterreng like utenfor, så her kan hytten benyttes hele året, til alle årstider. Vi har avtale om brøyting, så fremkommelighet skal være sikret hele vinteren. 
W:
H: