Cover image

BPA-Portalen

https://bpa-portalen.no/
BPA-Portalens målsetting er å presentere oppdatert  informasjon, aktuelle fakta, og nyheter om bruker-/borgerstyrt personlig assistanse.
BPA-Portalen er laget for deg som er interessert i ordningen med borger-/brukerstyrt personlig assistanse. BPA er et «verktøy» for folk med en omfattende funksjonsulikhet, som ønsker å skreddersy sin egen assistanseløsning og selv ta ansvar for arbeidsledelsen; altså selv rekruttere og velge hvem som skal være assistent(er), avgjøre hvilke oppgaver assistenten skal gjøre, når og hvor. Eventuelt ved hjelp av en stedfortredende arbeidsleder.
 
W:
H: