Cover image

Helsedirektoratet

https://helsedirektoratet.no/
Med virkning fra 1.1.2015 gir pasient- og bruker¬rettighetsloven § 2-1 bokstav d enkelte grupper krav på å få tjenestene organisert som brukerstyrt personlig assistanse. Uavhengig av om brukere omfattes av rettigheten eller ikke, skal kommunen ha et tilbud om at tjenestene skal kunne organiseres som brukerstyrt personlig assistanse.

I statsbudsjettet for 2015 er brukerstyrt personlig assistanse (BPA) fremhevet som et hovedsatsingsområde. Helsedirektoratet har utarbeidet en håndbok med informasjon om hva det innebærer å få tjenester organisert som BPA:  https://helsedirektoratet.no/sykehjem-og-hjemmetjenester/brukerstyrt-personlig-assistanse-bpa

W:
H: